Opis problema:

Maska kuhinjskog aspiratora

Potreban alat:

šrafilica, klješta za lim

Potrebno vreme:

180 min

Potreban materijal: gipsane ploče, aluminijumski profili
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

alu profil

Prilikom izrade nove kuhinje često se dešava da je raspored elemenata drugačiji od onog kako je arhitekta predvideo. U tom slučaju dešava se da ventilacioni otvor na koji je planirano da se priključi aspirator nije ni blizu mesta na kome se postavlja aspirator. Zbog toga, ukrasni profili aspiratora ne mogu da prekriju celo odvodno crevo pa je potrebno da se nadje drugo rešenje kako bi se sakrilo odvodno crevo aspiratora.

U ovoj foto priči prikazaćemo vam kako da to uradite pomoću aluminijumskih profila i gipsanih ploča.

S obzirom da se u našem slučaju na plafonu kuhinje nalazi greda duž koje smo planirali da vodimo odvodno crevo aspiratora planirano je da maska sakrije crevo u delu od aspiratora do grede.

Prvo smo postavili aluminijumske profile sa jedne strane...

 

gips karton ploča

...a zatim i sa druge i dodali odgovarajuću gipsanu ploču sa jedne strane...

aspirator

...a zatim i sa druge. Na ovaj način zatvorili smo bočne stranice maske.

alu profilaspirator maska

Kako bi postavili donju sttranicu maske bilo je potrebno da po donjoj ivici bočne stranice koja je polukružnog oblika postavimo aluminijumski profil na koju bi zakačili "dno" maske.

S obzirom da polukružne profile nije moguće nabaviti potrebno ih je napraviti. To se radi na taj način što se ravni profil zaseca na svakih 5cm. Na taj način moguće je saviti profil u potrebnom luku.

Kada ste napravili profile koji se mogu saviti postavite ih na gipsane strane i zašrafite ih na njih sa potrebnim brojem šrafova.

alu profili

Sada je potrebno da postavite i nekoliko poprečnih aluminijumskih profila kako bi ste dobili oslonac gde ćete pričvrstiti "dno" maske.

crevo

Pre nego što zatvorite masku, ako je potrebno da nastavite odvodno crevo učinite to u prostoru maske kako se spojevi ne bi kasnije videli. Na ravnim delovima možete postaviti i kanalizacione cevi odgovarajućeg prečnika na koje ćete spojiti odvodna creva.

spoj

Odvodna creva se na kanalizacionu cev mogu pričvrstiti odgovarajućim šelnama. Ukoliko postavljate kanalizacione cevi u sistem odvodnih cevi aspiratora obavezno vodite računa da su nezapaljive.

aspirator maska Na slici je prikazana kompletno povezana instalacija. Sada je potrebno montirati "dno" maske. Ukoliko je polukrug maske veoma blag ...
maska aspirator ...gipsanu ploču je dovoljno samo malo pritisnuti rukom i ona će se oblikovati prema potrebnoj krivini. Nakon toga pritegnite "dno" šrafovima i maska je gotova. Sada vam ostaje još gletovanje i krečenje, a kako se to radi već smo objasnili u nekoj od prethodnih foto priča.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download