Opis problema:

Kako podesiti zadnji menjač na biciklu?

Potreban alat:

Šrafciger, imbus ključ, klješta

Potrebno vreme:

15 minuta

Potreban materijal: -
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

bicikl

 

Alat potreban za podešavanje menjača ima gotovo svako -jedan krstasti šrafciger i odgovarajući viljuškasti ključ.

menjac bicikl
Mehanizam zadnjeg menjača nalazi se na osovini zadnjeg točka. Sastoji se od najčešće 6 zupčanika različite veličine i mehanizma koji lanac prebacuje sa jednog zupčanika na drugi u toku vožnje bicikla.
zadnji menjac Zupčanici su fiksni i na njima nema nikakvih podešavanja. Ono što treba podesiti, u koliko menjač ne radi pravilno, je mehanbizam za prebacivanje lanca sa jednog zupčanika na drugi. Ovaj mehanizam se sastoji od vođice lanca koja se na našu komandu pomera levo ili desno povlačeći sa sobom lanac i smeštajući ga na odgovarajući zupčanik i na taj način nam omogućavajući da lakše savladavamo uspon odnosno da vozimo brže na ravnom ili nizbrdici.
rucica menjaca

Komandu zadnjem menjaču zadajemo tako što okrećemo ručicu (obeleženo strelicom) dok lanac ne dospe na zupčanik na koji želimo da ga postavimo. Komandna ručica za zadnji menjač nalazi se na desnoj strani. Komanda se do mehanizma menjača prenosi putem sajle.

rucica prednjeg menjaca

Prvo je portrebno podesiti krajnje položaje u kojima se menjač može naći kako lanac ne bi spadao sa menjača u toku menjanja brzina. Prebacite menjač u 6. brzinu...

podesavanje zadnjeg menjaca

...odnosno prebacite lanac na najmanji zupčanik. Odgovarajućim zavrtnjem koji se nalazi na menjaču podesite položaj menjača tako da dok okrećete pedale lanac ne spada sa najmanjeg zupčanika odnosno da pri okretanju pedala lanac ne stvara neprijatne zvukove...krčanje, udaranje i sl.

 

  rucica

Kada ste završili sa podešavanjem krajnjeg položaja na najmanjem zupčaniku uradite to i na najvećem. Prebacite menjač u 1. brzinu...

 

  podesavanje granicnog polozaja

...odnosno prebacite lanac na najveći zupčanik i po potrebi, a putem odgovarajućeg zavrtnja (kao što je prikazano na slici) podesite krajnji položaj mehanizma tako da pri okretanju pedala lanac ne spada i ne proizvodi buku.

 

 

  menjac Kada ste podesili krajnje položaje, po potrebi podesite zategnutost sajle tako što ćete maticu na kojoj je pričvršćena sajla blago otpustiti, zategnuti ili otpustiti sajlu i ponovo pritegnuti maticu.  
  fino podesavanje menjaca Sada proverite da li menjač radi pravilno. Okrećite pedale i prebacujte ručicom stepene prenosa od najvišeg do najnbižeg i obrnuto, nekoliko puta. U koliko se lanac prebacuje za po jedan zupčanik svaki put kada promenite brzinu menjač je dobro podešen. U slučaju da se menjač ne može prebaciti u neku brzinu, odnosno ako lanac ili ostaje na zupčaniku na kome se nalazi ili odjednom preskoči jedan ili više zupčanika potrebno je fino podešavanje zadnjeg menjača. Ovo podešavanje vrši se pomoću šupljeg zavrtnja kroz koji prolazi sajla menjača. Zavrtanj treba pritezati odnosno otpuštati (rukom) dok se ne dobije ispravan rad menjača.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download