Opis problema:

Halogena sijalica

Potreban alat:

Probna lampa

Potrebno vreme:

5 minuta

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

Halogena sijalica

Tip halogene sijalice prikazan na desnoj strani slike nije se pokazao kao dobar. Takva sijalica je bila nepouzdana, cesto je pregorevala i nije davala zadovoljavajući osvetljaj. Zbog toga smo odlučili da je zamenimo sa mnogo kvalitetnijim modelom halogene sijalice (na levoj strani slike) za koju prodavac garantuje 2000 sati besprekidnog rada i mnogo bolje osvetljenje. Takođe, kontakti koji sijalicu napajaju električnom energijom su drugačiji pa je neophodno i to zameniti.

Halogena sijalica

Tip rozetne koja drži halogenu sijalicu, u našem slučaju, predviđa da se zamena sijalice vrši sa zadnje strane. Ovakav tip se ugrađuje u plakare ili ogledala u kupatilima. U spuštene plafone se ugrađuje drugi tip koji omogućava vađenje halogene sijalice sa prednje strane.

Halogena sijalica

Ako pogledate sa zadnje strane trebali bi da vidite nešto slično. Dva provodnika koji napajaju halogenu sijalicu i dve opruge koje halogenu sijalicu pridržavaju u ležištu. Jedan provodnik je nula a drugi, naravno, fazni provodnik.Pre nego što započnete demontažu uverite se da ste isključili odgovarajući osigurač.

Halogena sijalica

Najpre, oslobodite opruge...

Halogena sijalica

Zatim izvadite halogenu sijalicu iz svog ležišta

  Halogena sijalica

I prostim povlačenjem razdvojite halogenu sijalicu od konektora koji napaja halogenu sijalicu električnom energijom.

 

  Halogena sijalica

Posle ovoga otpustite šrafove na luster klemi da biste skinuli konektor.

 

  Halogena sijalica
Kada ste ih dovoljno otpustili provodnici se lako izvlače
 
  Halogena sijalica
Na to mesto pritegnite provodnike novog konektora. Nije bitan razmeštaj provodnika.
 
  Halogena sijalica
Halogenu sijalicu ćete u novi konektor postaviti tako da kontakti sa halogene sijalice uđu u odgovarajuće rupe na konektoru
 
  Halogena sijalica

A zatim ćete pridržavajući konektor halogenu sijalicu blago zarotirati u smeru kazaljke na satu.

 
  Halogena sijalica
Postavite halogenu sijalicu u njeno ležište i učvrstite oprugama. Sada vam preostaje samo da uključite osigurač i proverite da li halogena sijalica svetli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download