Opis problema:

Isecanje kruga pomoću glodalice

Potreban alat:

Glodalica, šilo, olovka, lenjir

Potrebno vreme:

20-tak minuta

Potreban materijal: Drvo, lesonit
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Isecanje kruga pomoću glodalice

Obično čeonim lepljenjem drveta dobijamo drvenu površinu pogodnu za isecanje krugova većeg prečnika.

Isecanje kruga pomoću glodalice

Sledeći korak je da odredimo sredinu pravougaone ili kvadratne površine drveta iz kojeg isecamo krug. Tačka koju odredimo će, ujedno biti i centar budućeg kruga. Za određivanje centra konstruišimo dijagonale iz suprotnih uglova, kao na slici. U  preseku tih dijagonala se nalazi centar pravougaonika. Ukoliko nemate dovoljno dugačak lenjir koristite bilo koji komad drveta ili lesonita koji ima jednu ravnu stranicu.

Isecanje kruga pomoću glodalice

Tačku, gde se seku dijagonale konstruisane iz suprotnih uglova, označite šilom.

Isecanje kruga pomoću glodalice

Obično glodalice imaju dodatak za isecanje krugova, kao što je ovaj koji dolazi uz bošovu hobi glodalicu. Sastoji se od jednog klina i određene vođice koja se montira na glodalicu.

Isecanje kruga pomoću glodalice

Klin postavite na odgovarajuće mesto vođice

  Isecanje kruga pomoću glodalice

A onda vođicu fiksirajte za glodalicu, kao na slici.

 

  Isecanje kruga pomoću glodalice

Rastojanje između vrha klina i glodala predstavlja poluprečnik budućeg kruga.

 

  Isecanje kruga pomoću glodalice

Za glodanje koristite glodalo sa ravnom glavom i to što manjeg prečnika kako bi što manje materijala glodali prilikom isecanja kruga.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Samo isecanje je jednostavno. Odredite poluprečnik kruga i u odnosu na njega podesite reastojanje između klina i glodala. Klin postavite u rupu koju ste napravili šilom, uključite glodalicu i spustite glodalo tako da ostvari kontakt sa drvetom. Glodanje se vrši u smeru obrnutom u osnosu na kretanje kazaljki na satu.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Opisani postupak je jednostavan i intuitivan. Ali ako nemamo dodatak za isecanje kruga, kako onda iseći krug pomoću glodalice? Postoji jednostavno rešenje, napravite sami dodatak za glodalicu. Za to Vam je potrebno parče lesonita ili nekog tankog drveta.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Skinite postolje glodalice tako što ćete odšrafiti nekoliko šrafova koji ga drže.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Na kraj lesonita stavite postolje i obeležite mesta na kojima se nalaze šrafovi. Na obeleženim mestima izbušite rupe prečnika kao i šrafovi.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Šrafovima, umesto postolja na glodalicu pričvrstite lesonit.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Odaberite glodalo sa ravnim vrhom manjeg prečnika. Odaberite upravo ono glodalo sa kojim ćete da isečete krug.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Montirajte ga na glodalicu i sa njim izbušite rupu na lesonitu.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Sada ponovo skinite lesonit sa glodalice i iz centra rupe povucite liniju do kraja komada lesonita. Na toj liniji će se nalaziti tačka oko koje će se rotirati glodalica, odnosno u toj tački će se nalaziti centar isečenog kruga.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

S obzirom da isecamo krug prečnika 32 cm, odmeravamo od ivice rupe polovinu te vrednosti – 16 cm i označavamo to mesto na liniji.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Kroz obeleženu tačku provlačimo manji ekser. Vrh eksera postavljamo na označeno mesto daske koju isecamo i sa nekoliko lakih udaraca čekića fiksiramo pomagalo glodalice.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Sve što je ranije rečeno važi i ovde. Glodanje se vrši u smeru obrnutom od kazaljki na satu. Gloda se postepeno. Prvi krug napravimo sa malo spuštenim glodalom, tako da napravi urez nekoliko milimetara.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Nakon toga ga spuštamo za novih nekoliko milimetara pa ponovo napravimo ceo krug.

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Ovaj postupak ponavljamo skroz dok glodalo ne probije na drugu stranu drveta i time ne iseče pravilan krug

 
  Isecanje kruga pomoću glodalice

Ovo je lak način da isečete potpuno pravilan krug. Korišćenjem ubodne testere dobija se približno pravilan krug koji se mora doterivati šmirglanjem. U ovom slučaju nikakva dodatna obrada ne treba. Na ovaj način možete iseći krug bilo kog prečnika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download