Opis problema:

Kako podeliti krug na 2,4,8... jedankih delova

Potreban alat:

šestar, lenjir

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Podeliti krug na dva jednaka dela je veoma lako. Povucite liniju bilo gde na krugu tako da prolazi kroz centar kruga. Na taj način ste krug podelili na dva jednaka dela.

Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Da bi krug podelili na četiri jednaka dela morate konstruisati još jednu liniju koja je normalna na ovu koju ste ranije nacrtali i isto prolazi kroz centar kruta. Kako to napraviti? Uzmite u otvor šestara dužinu linije koju ste prethodno nacrtali, to je ujedno i prečnik kruga.

Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Zatim zabodite vrh šestara u jednu od tačaka gde linija preseca kružnicu i levo i desno od kruga, šestarom povucite kratke linije.

Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Zatim zabodite vrh šestara u drugu tačku gde linija preseca kružnicu i uradite to isto tako da nove linije, napravljene šestarom, preseku prethodno nacrtane.

Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Sada postavite lenjir tako da krajevi lenjira prolaze kroz tačke presecanja linija koje ste nacrtali šestarom. Povucite liniju koja je normalna na prethodnu i koje dele krug na četiri jednaka dela.

  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Ukoliko bi spojili tačke preseka kružnice sa linijama dobili bi pravilan kvadrat, tako da se ova metoda može koristiti za crtanje pravilnog kvadrata. Kvadrat karakteriše četiri iste stranice i četiri ista ugla koja iznose po 90 stepeni.

 

  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Kvadrat je interesantna geometrijska figura u ravni sa interesantnim osobinama. Naprimer, dijagonale koje spajaju suprotne uglove kvadrata u iste dužine i međusobno se seku tačno na polovini. Dijagonale, prave uglove kvadrata dele na pola. Mesto preseka dijagonala je centar opisane kružnice, ali takođe i upisane kružnice.

 

  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Kako ovaj krug koji je podeljen na četiri dela podeliti na osam, šesnaest i tako dalje, jednakih delova? Prilikom ovog postupka posmatramo dužinu četvrtine kružnice, kao na slici. U otvor šestara ćemo uzeti proizvoljnu dužinu koja je veća od polovine četvrtine kružnice ali i manja od dužine četvrtine kružnice.

 
  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Šestar ubodite u jednu od krajnjih tačaka četvrtine kružnice i izvan kruga, nacrtajte zakrivljenu liniju

 
  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Zatim šestar ubodite u drugi kraj četvrtine kružnice, i zadržavajući isti otvor šestara, nacrtajte drugu zakrivljenu liniju tako da seče prvu.

 
  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Jedan kraj lenjira postavite u tačku preseka ove dve zakrivljene linije a drugi kraj lenjira neka prolazi kroz centar kruga. Povucite liniju od centra kruga do kružnice. Na ovaj način ste četvrtinu kruga podelili na pola, odnosno dobili ste dve osmine kruga.

 
  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Da bi ste ceo krug izdelili na osmine ponovite postupak za svaku četvrtinu. Pored svake četvrtine dobićete dve krive linije koje se seku.

 
  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Konstruišite linije iz centra do tačke u kojoj se seku zakrivljene linije i podlićete kružnicu na 8 jednakih delova.

 
  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Pošto odsečci na kružnici koje smo označili predstavlja podelu kruga na osam jednakih delova, spajanjem tih tačaka dobijamo pravilan osmougaonik.

 
  Kako podeliti krug na 2, 4, 8... jednakih delova

Koristite istu proceduru da bi ste osmine podelili na dva jednaka dela i tako dobili šesnaestine. Ponovnom podelom dobio bi se krug podeljen na 32 jednaka dela i tako dalje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download