Opis problema:

Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Potreban alat:

šestar, lenjir

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Podela kruga na tri dela je jednostavna. Počinjemo slično kao kod podele kruga na 2 jednaka dela, postavimo lenjir tako da prolazi kroz centar kruga ali liniju povlačimo od kružnice do centra a na drugoj strani samo stavimo oznaku na preseku lenjira i kružnice, kao na slici.

Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

U ovako označenoj tački na kružnici zabodemo šestar i zadržavajući u otvoru šestara polupračnik kružnice, levo i desno, presečemo kružnicu

Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Na ovaj način smo dobili tri tačke na kružnici. Spojimo svaku od ove tri tačke sa centrom kruga i dobili smo znak mercedesa, odnosno krug je podeljen na tri jednaka dela.

Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Na isti način možete konstruisati jednakostranični trougao ako ovako obeležene tačke međusobno spojite. Jednakostranični trougao karakterišu jednake stranice i svi jednaki uglovi. Tačka u kojoj se seku visine jednakostraničnog trougla predstavlja centar opisanog, ali i upisanog kruga.

Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Da bi krug podelili na šest jednakih delova možete podeliti rastojanje između dve tačke na kružnici, kao što smo to radili u tutorijalu kako podeliti krug na 2, 4,8 ... jednakih delova, ali možete i da u otvor šestara uzmete poluprečnik kruga i zabodete šestar u bilo koju tačku na kružnici, a zatim presečete kružnicu levo i desno od te tački.

  Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

U ovako dobijenu novu tačku na kružnici zabodite šestar, zadržavajući poluprečnik kružnice u otvoru šestara, označine novu tačku. Ovaj postupak ponavljajte sve dok celu kružnicu izdelite. Označićete ukupno šest tačaka koje su na jednakom rastojanju jedna od druge.

 

  Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Da bi ste krug podelili na šest jednakih delova potrebno je da svaku od ovih tačaka na kružnici spojite sa centrom kruga. Krug je podeljen na šest jednakih delova. Ako malo bolje pogledate mogli ste koristiti ovu metodu za deljenje kruga na tri jednaka dela. Sve što treba da uradite je da svaku drugu tačku na kružnici spojite sa centrom i dobili ste krug podeljen na tri jednaka dela.

 

  Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Ovu metodu deljenja kruga na 3, 6, 12 ili bilo koji broj jednakih delova, nastavljajući ovaj niz, možete iskoristiti za konstruisanje pravilnog šestougaonika. Sve što treba da uradite je da međusobno spojite ovako dobijene tačke na kružnici. Kod pravilnog šestougaonika sve stranice su iste i svi uglovi su jednaki. Za pravilni šestougaonik je karakteristično da se sastoji od šest jednakostraničnih trouglova.

 
  Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Lako smo dobili šest jednakih delova kruga kako sada svaki od ovih segmenata podeliti na pola tako da dobijemo 12 jednakih delova kruga? Zabodite šestar u jednu od šest tačaka koje smo ranije konstruisali. U otvor šestara uzmite bilo koje rastojanje manje od rastojanja do susedne tačke, ali istovremeno ovaj otvor šestara mora biti i veći od polovine rastojanja između dve tačke. Otprilike nešto slično kako je prikazano na slici.

 
  Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Sada, zabodite šestar u bilo koju od šest ranije konstruisanih tačaka na kružnici, i van kruga opišite jednu polukružnu liniju

 
  Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Zatim, zabodite šestar u susednu tačku na kružnici i opišite kružnu liniju, van kruga, tako da preseče ranije nacrtanu krivu liniju.

 
  Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Sada, jedan kraj lenjira postavite u preseku ove dve kružnice, a drugi kraj u centar kruga. Povucite liniju koja će jednu šestinu kruga podeliti na dve dvanaestine kruga.

 
  Kako podeliti krug na 3, 6, 12... jednakih delova

Ponovite ovo za svaku od ovih šest delova i dobili ste krug podeljen na dvanaest jednakih delova. Ponavljajući ovaj postupak deljenja segmenata možete krug podeliti, dalje, na 24 jednaka dela, zatim 48 i tako dalje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download