Opis problema:

Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Potreban alat:

šestar, lenjir

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Podela kruga na 5, 10, 20 ili više jednakih delova počinje slično kao i podela kruga na 3,6,12... jednakih delova, ali je nešto složeniji postupak. U otvor šestara uzmite poluprečnik kruga i zabodite ga u bilo koju tačku na kružnici. Označite levo i desno mesta preseka sa kružnicom, kao na slici.

Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

U novodobijenu tačku zabodite šestar i na isti način označite sledeću tačku na kružnici

Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

a onda i sledeću, na isti način. Dobili ste pet tačaka na kružnici. To je dovoljno da bi ste podelili krug na 5 jednakih delova.

Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Sledeće što treba je da u otvor šestara uzmete rastojanje između tri tačke. Na slici je ovo rastojanje označeno kao rastojanje između tačke koja nosi oznaku A i tačke koja nosi oznaku D

Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Zadržavajući vrh šestara u istoj tački (A), opišite krivu liniju izvan kružnice

  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Zatim, zadržavajući isti otvor šestara, vrh zabodite u suprotnu tačku na kružnici (na slici označena slovom F) i ponovo izvan kružnice opišite krivu liniju tako da preseče prethodno nacrtanu.

 

  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Sledeći korak je da u otvor šestara uzmete rasojanje između tačke preseka ove dve krive linije i centra kruga.

 

  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Sada koristeći ovaj otvor šestara zabodite vrh u tačku, koja je na slici označena sa slovom B, i unutar kruga nacrtajte zakrivljenu liniju, kao na slici.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Zatim, zadržavajući isti otvor šestara, zabodite vrh u tačku koja je označena slovom C i nacrtajte zakrivljenu liniju unutar kruga tako da se seče sa prethono nacrtanom linijom.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Još jednom, zadržavajući isti otvor šestara ubodite vrh u tačku sa oznakom A i presecite kružnicu kao na slici.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Konačno, u otvor šestara uzmite rastojanje između tačke preseka zakrivljenih linija i tačke na kojoj ste presekli kružnicu, kao na slici.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Sa ovim otvorom podelite kružnicu zabadajući šestar u bilo koju tačku i označavajući mesto na kružnici. Zatim zabadajući šestar u označeno mesto i označavajući novo mesto na kružnici. Sve tako do kraja. Na ovaj način ćete označiti pet mesta na kružnci koja su međusobno jednako udaljena.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Ostaje samo da svaju od ovih tačaka spojite sa centrom kruga i podelili ste krug na pet jednakih delova.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Ovaj način možete iskoristiti za konstrukciju pravilnog petougla tako što ćete spojiti sve susedne tačke, jednu sa drugom. Petougao spada u grupu geometrijskih figura koja nosi naziv mnogouglovi. On je specijalan oblik iz te grupe koji ima pet istih stranica sa pet jednakih uglova između njih.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Da bi ovaj krug, umesto na pet, podelitli na deset delova u otvor šestara uzmite rastojanje između dve tačke i smanjite ga za proizvoljnu vrednost ali tako da bude veća od polovine rastojanja između dve tačke, kao na slici. Ne pomerajući vrh šestara izvan kruga opišite krivu liniju.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Zatim šestaru ubodite u susednu tačku i ponovo opišite liniju izvan kruga ali tako da preseca pretnodno ucrtanu.

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Napravite ove ukrštene linije za svaki segment kruga

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Ostaje Vam samo još da spojite tačke gde se ukrštaju krive linije sa centrom kruga i podelili ste krug na deset jednakih delova. Sledeći ovaj primer, i deleći segmente na pola možete kružnicu podeliti na 20 jednakih delova, 40, 80....

 
  Kako podeliti krug na 5, 10, 20... jednakih delova

Osim što možete da podelite krug na deset jednakih delova možete da konstruišete pravilni desetougao tako što ćete povezati sve tačke, kao na slici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download