Opis problema:

Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Potreban alat:

šestar, lenjir

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Podelu kruga na sedam jedankih delova započinjemo tako što ćemo povući liniju od centra kruga do bilo koje tačke na kružnici

Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Zabodemo šestar u tačku na kružnici koja je spojena sa centrom i sa otvorom šestara koji odgovara poluprečniku kruga presečemo kružnicu na dva mesta. Levo i desno od odabrane tačke, kao na slici

Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Sada konstruišemo liniju tako da prolazi kroz dve tačke koje smo prethodno, šestarom, obeležili na kružnici

Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Na ovaj način smo dobili dužinu koja deli krug na sedam jednakih delova. U otvor šestara uzmite rastojanje od tačke na kružnici koja je obeležena slovom A i tačke u kojoj se seku dve linije obeleženoj slovom C

Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Zabodite šestar u tačku B i nanesite ovo rastojanje na kružnicu. Zabodite sada šestar u novoobeleženu tačku pa ponovo nanesite rastojanje na kružnicu i sve tako do kraja

  Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Sve što ostaje da linijama spojite ove tačke sa centrom kruga i dobili ste krug koji je podeljen na sedam jednakih delova

 

  Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Ovo je jednostavan način na koji možete konstruisati pravilan sedmougaonik tako što ćete spojiti sve susedne tačke.

 

  Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Da bi dobili krug koji je podeljen na 14 jednakih delova potrebno je samo svaki od ovih segmenata podeliti na pola. To ćeom uraditi tako što ćemo u otvor šestara uzeti rastojanje između dve tačke na kružnici i smanjiti ga za proizvoljnu veličinu ali tako da bude veća od polovine rastojanja između dve tačke.

 
  Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Zadržavajući vrh šestara u istoj tački i sa odabranim otvorom šestara nacitajne krivu liniju izvan kruga.

 
  Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Sada vrh šestara prebacite u susednu tačku i sa istim otvorom šestara nacrtajte krivu liniju tako da se ona seče sa pretnodno ucrtanom.

 
  Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Spojite tačku gde se ukrštavaju krive linije sa centrom kruga i time ste podelili segment na dva jednaka dela.

 
  Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Uradite to isto sa svim segmentima kruga i dobićete 14 jednakih delova kruga. Ovim deljenjem segmenata možete da podelite krug dalje na 28 delova, 56 i tako dalje nastavljajući ovaj niz.

 
  Kako podeliti krug na 7, 14, 28... jednakih delova

Pored toga, ako spojite sve susedne tačke na kružnici dobićete pravilan četrnaestougaonik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download