Opis problema:

Kako radi elektroventil vešmašine?

Potreban alat:

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

Kako radi elektroventil vešmašine

Elektroventil u veš mašini je montiran na samom ulazu creva koje je povezano sa vodovodnom mrežom. Njegova uloga je da pušta određenu količinu vode u veš mašinu kada je to potrebno i da spreči prolazak vode u bubanj u pojedinim programima ili kada veš mašina ne radi. Sam elektroventil je veoma jednostavne konstrukcije. Sastoji se iz dva dela, električnog i mehaničkog. Električni deo se sastoji od solenoida (namotaja bakarne žice) spojen na programator od koga dobija pobudu. Kroz sredinu solenoida prolazi magnetni pin koji se kreće napred-nazad pod destvom magnetne sile. U drugom delu se nalazi pregrada – čep koji propušta ili zatvara vodu.

Kako radi elektroventil vešmašine

Još jedna bitan detalj pre nego što objasnimo princip rada, metalni pin u solenoidu se naslanja na metalnu oprugu u svom kućištu. Ova opruga ima ključnu ulogu u tome da Vaš stan ili kuća budu suvi kada se probudite ili kada dođete sa posla.

Kako radi elektroventil vešmašine

Čep je kružnog oblika koji po obodu ima gumu čija je uloga da dobro dihtuje i ne porpušta vodu u mašinu kada je ventil zatvoren.

Kako radi elektroventil vešmašine

Na samom čepu se nalaze dve male rupe. Jedan se nalazi na sredini čepa a druga na samom obodu.

Kako radi elektroventil vešmašine

Ispod čepa se nalazi telo elektroventila koje je izvedeno tako da celu zapreminu ispunjava voda koja dolazi iz vodovodne mreže, a u sredini postoji cevčica koja vodi ka bubnju veš mašine. Ove dve komore pregrađuje čep o kome je ranije bilo reči.

  Kako radi elektroventil vešmašine

E, posle ovog uvodnog dela, kako radi elektroventil vešmašine. Na slici je prikazana uprošćena šema elektrovenila vešmašine. Ovo je pozicija kada elektrovenil ne propušta vodu u vešmašinu. Na namotajima nema napona tako da elektromagnetno polje ne deluje na metalni pin i on je, pod dejstvom opruge,  izbačen u donji položaj pri čemu zatvara rupicu na sredini čepa. Voda iz vodovodne mreže ispunjava donju komoru elektroventila ali prolazi i kroz rupu na obobu čepa pa ispunjava i gornju komoru. Kako je površina, na koju deluje pritisak vode, veća sa gornje stranje čepa (iz gornje komore) voda čep gura na dole i time čep pouzdano zatvara kanal koji vodi u veš mašinu. Ovo je genijalno rešenje inženjera koji su konstruisali elektroventil, jer praktično sama voda obezbeđuje čvrsto dihtovanje. Što je veći pritisak vode biće i veća sila koja gura čep na dole i dihtovanje će biti efikasnije. Čak i ako nestane struje voda neće biti propuštena jer ventil je zatvoren i bez struje.

 

  Kako radi elektroventil vešmašine

Kada se želi pustiti voda u bubanj dovodi se napon na krajeve namotaja. Elektromagnetna sila uvlači metalni pin pri čemu savladava silu opruge. Ovim se otvara rupica na sredini čepa i dozvoljava se prolazak vode iz gornje komore u kanal koji vodi u vešmašinu. Ovim se remeti ravnoteža pritisaka u gornjoj i donjoj komoti tako što, zbog oticanja vode iz gornje komore, opada pritisak u istoj. Ovo dovodi do toga da je pritisak vode u donjoj komori veći od onog u gornjoj pa sila koja deluje na čep odozdo postaje veća nego ona koja deluje odozgo.

 

  Kako radi elektroventil vešmašine

Na kraju ova sila gura čep na gore pri čemu se otvara cev u sredini elektrovenitla i voda nesmetano teče u bubanj  vešmašine. Da bi se voda zaustavila potrebno je samo prekinuti dovod struje na namotaj. Tada prestaje dejstvo elektromagnetne sile na pin koji se pod dejstvom opruge pomera na dole. Pri tome i čep gura na dole. Kada dođe u krajnji donji položaj pin zatvara rupu na centru, pritisci se iznad i ispod čepa izjednačavaju i elektrovenil je zatvorio vodu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download