Opis problema:

Kako radi mešač za vodu

Potreban alat:

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Kako radi mešač za vodu

Mešač vode, baterija mešača ili mešačka glava, kako se još naziva, je najvažniji deo jednoručne slavine. Sama slavina može biti stara, izgrebana, prljava.. ali je još uvek slavina. Ali ukoliko se pokvari mešač, česma gubi svoju osnovnu fuknciju.

Kako radi mešač za vodu

Sa tehničke strane gledišta slavina nije ništa drugo nego ventil koji kontroliše i usmerava protok vode kroz cev. Svaka slavina se sastoji od samog ventila ili mešača, tela česme i ručice kojom se kontroliše ventil.Istoriski gledano, u razvoju česme postoje tri faze. Na početku razvoja za toplu i hladnu vodu se koristila posebna česma i voda se mešala u lavabou. 1880 u Engleskoj je patentirana česma sa dva ventila koja se, uz neke izmene, i danas koristi. Mešanje tople i hladne vode se obavlja u samom telu česme. Poslednji korak u razvoju je upotreba mešača. Kod ovog tipa voda se više ne meša u česmi već u samom mešaču, kako i samo ime kaže.

Kako radi mešač za vodu

Pored svoje praktičnosti koja se ogleda u lakoći korišćenja mešač ima još jednu važnu prednost u odnosu na klasične ventile. Klasični ventil zaptivanje ostvaruje vršenjem pritiska na samo telo česme. Mesto na koje se naslanja ventil se haba usled uticaja vode ali i mehaničkog dejstva ventila. Pri svakoj promeni gumice na ventilu ovo mesto mora mehanički obraditi. Posle određenog vremena oštećenje ovog dela je takvo da se cela česma mora zameniti. Kod mešača sva habanja se dešavaju unutar samog mešača a ne na telu slavine. Pri kvaru i curenju vode potrebno je samo zameniti mešač. S obzirom da je u mešaču, korišćenjem posebnih materijala, trenje smanjeno na minimum životni vek ovih mešača je od 5-15 godina. Kod jednoručne slavine jedino što može da se pokvari je sam mešač.

Kako radi mešač za vodu

Mešač za vodu ima tri glavna dela: keramičke diskove, mehanizam sa polugom i kućište. Da bi to videli otvorićemo kućište otpustivši dve plastične kopče. Inače, kućište ne trpi gotovo nikakve pritiske i obično se izrađuje od plastike. Postoje i mešači kod kojih je kućište izrađeno od mesinga, aluminijuma ili nerđajućeg čelika. Ovi mešači imaju jako dug vek trajanja ali su i veoma skupi.

Kako radi mešač za vodu

Kada skinemo poklopac kućišta sa tri rupe možemo da izvadimo sam mehanizam mešača, kao na slici.

  Kako radi mešač za vodu

Na vrhu se nalazi prvi keramički disk sa tri rupe

 

  Kako radi mešač za vodu

Odmah ispod prvog diska se nalazi i drugi keramički disk sa udubljenjem na sredini. Upravo u ovom udubljenju se vrši mešanje hladne i tople vode. Zauzimanjem određenog međusobnog položaja ova dva diska regulišu protok i toplotu vode. Ovaj princip je otkriven već 1937 ali, zbog razvoja pojedinih materijala, pravu primenu nalazi decenijama kasnije.

 

  Kako radi mešač za vodu

Keramički diskovi se izrađuju pod visokim pritiskom od posebne keramike. Nakon zagrevanja i hlađenja postaju izuzetno tvrdi i otporni na habanje. Površina kojom se dodiruju diskovi moga biti, gotovo idealno glatka. Praktično razmak mora biti manji od dimenzija molekula vode i ona zbog toga ne može da teče između njih.

 
  Kako radi mešač za vodu

Na ovaj način se ostvaruje dihtovanje bez upotrebe gume. Guma kao zaptivni element u česmi je bila istovremeno i najslabija karika. To je i razlog traženja rešenja bez njene upotrebe.

 
  Kako radi mešač za vodu

Usled velike površine kontakta diskova i trenje je veliko. Da bi se diskovi lagano kretali premazani su posebnim mazivom. Upravo ovo mazivo je osnovni uzrok kvara mešača. Vremenom se mazivo, pod uticajem vode i trenja, troši i potrebo je koristiti sve veću silu pri rukovanju mešačem. Ta dodatna sila, vrlo brzo  ošteti plastične delove. Kod posebnih mešača ulogu lubrikanta ima dijamantski ugljenik. On omogućava da diskovi lako klize bez maziva a istovremeno je potpuno otporan na vodu i trenje. Ovakvi mešači imaju procenjen radni vek na više stotina godina.

 
  Kako radi mešač za vodu

Ispod keramičkih diskova se nalazi plastični nosač koji je povezan sa polugom.

 
  Kako radi mešač za vodu

I na kraju plastična poluga.

 
  Kako radi mešač za vodu

Pomeranjem poluge napred-nazad kontrolišemo protok vode koja izlazi iz česme. Ovim pokretom se translatorno pomera keramički disk sa udubljenjem u odnosu na disk sa rupama, koji je fiksan.

 
  Kako radi mešač za vodu

Zahvaljujući ležištu u kućištu mešača poluga može i da se rotira a time se rotira i keramički disk.

 
  Kako radi mešač za vodu

Dakle, kako radi mešač za vodu? Na dnu mešača su vidljiva tri otvora koji se poklapaju na otvorima fiksnog keramičkog diska. Dva otvora na vrhu su povezana sa dovodom tople i hladne vode, a srednji otvor vodi ka izlivu česme. Kada ručicu česme dovedete u jedan od krajnjih položaja, preko poluge, pomerati pokretni disk sa udubljenjem tako da udubljenje spoji levu rupu sa rupom koja vodi sa izlivu. Pustili ste vruću vodu na česmi.

 
  Kako radi mešač za vodu

Ako ručicu pomerite u drugi krajnji položaj, zarotirali ste pokretni disk tako da je udubljenje spojilo drugu rupu sa srednjom. Omogućen je prolaz hladne vode kroz udubljenje i prema izlivu.

 
  Kako radi mešač za vodu

I ono po čemu je mešač i dobio ime, mešanje tople i hladne vode. Ukoliko postavite ručicu česme u srednji položaj udubljenje na pokretnom disku će zauzeti takav položaj da će sve tri rupe biti spojene. Prema srednjoj rupi tače i hladna i vruća voda istovremeno mešajući se u udubljenju pokretnog diska. Ako je ručica tačno na sredini mešaju se iste količine tople i hladne vode. Ukoliko pomerite ručicu prema dovodu hladne vode povećava se količina hladne vode u smesi na štetu vruće i dobijate nešto hladniju vodu na izlivu.

 
  Kako radi mešač za vodu

I na kraju kako se prekida tečenje vode. Kada spustite ručicu česme, preko poluge, translatorno pomerate disk sa udublenjem. Kako se disk pomera voda sve slabije teče sve dok pokretni disk ne zatvori obe rupe preko kojih voda dolazi u mešač. I to je to, jednostavan ali efikasan princip kontrole protoka vode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download