Opis problema:

Kako radi potisni bojler?

Potreban alat:

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

 

Potisni bojler se može smatrati posudom pod pritiskom ako se koriste kao zatvoreni grejač vode jer je stalno pod pritiskom od 4-6 bara iz gradskog vodovoda.
Prekomerno zagrevanje vode i preveliki pritisak u  potisnom bojleru može dovesti do pojave pare i oštećenja potisnog bojlera i instalacija. Da bi se ovakve pojave sprečile obavezno se ugrađuje dvostruka zaštita: termički osigurač i sigurnosno odvojni ventil.

Kako radi potisni bojler?

Šema spajanja elemenata u potisnom bojleru:

1-Električni cevni grejač
2-Signalna sijalica
3-Kapilarni termoregulator sa mogućnošću regulacije temperature vode u granicama od 30 do 80 stepeni. Kapilarni regulator ima kapilarnu cev ugrađenu u kazan u kome se nalazi voda. Tečnost u kapilari menja zapreminu pod uticajem toplote i pokreće mehanizam prekidača.
4-Dvopolni termički osigurač sprečava eventualno neželjeno povećanje temperature vode. Termički osigurač trajno prekida strujno kolo grejača ako temperatura u kazanu pređe 110 stepeni. To se može desiti ako se pokvari kapilarni termoregulator ili ako u vodovodnoj mreži nestane vode, a nije ugrađen ili je neispravan sigurnosno odvojni ventil.
5-Stezaljke za priključenje potisnog bojlera na električnu instalaciju
6-Kazan od pocinkovanog čeličnog lima
7-Spoljna obloga kazana

 

Ako se pri montaži zamene mesta neutralnog i faznog provodnika potisni bojler će i dalje funkcionisati ali u tom slučaju osigurač koji je štitio potisni bojler više ne vrši svoju funkciju i postoji velika opasnost od visokog napona u slučaju proboja izolacije. Ako su provodnici pravilno povezani osigurač na razvodnoj tabli prekida strujno kolo u slučaju proboja izolacije.

 

Princip rada kapilarnog termostata: U kućištu 1 smešten je sistem poluga sa kontaktima na koje deluje termosistem sastavljen od pipka 2, kapilare 3 i membrane 4. U sisitemu se nalazi merni fluid koji reaguje na promene temperature. U zavisnosti od porasta odnosno pada pritiska u membrani dolazi do spajanja odnosno razdvajanja kontakata 5. Okretanjem dugmeta termometra 6 menja se sila opruge i na taj način se prekida strujno kolo, a samim tim i grejanje kod više ili niže temperature vode u potisnom bojleru.

Kako radi potisni bojler?

Shema kapilarnog termostata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download