Opis problema:

Kuhinjski nosač korpi i kukica - montaža

Potreban alat:

Bušilica, burgije, šrafciger

Potrebno vreme:

15 minuta

Potreban materijal: Kuhinjski nosači, šrafovi, tiplovi
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

kuhinjski nosac

Montaža elemenata na zid, kao što je šipka za kuhinju na koju se mogu zakačiti korpe i kuke za kuhinjske potrepštine, je čest poduhvat uradi sam majstora. S druge strane od pravilnog pozicioniranja rupa za šrafove zavisi i uspeh celog poduhvata, jer u slučaju da šipka nije vodoravna ili da nije u ravni sao ostalim šipkama (elementima) u setu, lep estetski doživljaj će izostati.

sipke za kuhinju

Za početak odredimo okvirni položaj elementa. Metrom odmerimo rastojanje između elemenata, a nakon toga fino podešavanje vodoravnog položaja obavimo libelom.

kuhinjske sipke

Proveru, da li su svi elementi tačno jedan iznad drugog takođe možemo izvršiti libelom. Na taj način smo sigurni da i "na oko" nakon ugradnje elemenata ni jedan od njih neće "štrčati" ni vertikalno ni horizontalno.

sipke za kacenje

Nakon određivanja položaja elementa, obeležimo mesta na kojima je potrebno izbušiti rupe za tiplove i šrafove.

makita

Za trenutak uklonimo element i na obeleženim mestima izbušimo rupe odgovarajućeg prečnika. Vodite računa o električnim vodovodnim i drugim instalacijama koje su plitko u zidu i ako bušite blizu njih možete ih oštetiti, a i dovesti u opasnost svoje zdravlje i život!!!

  tiplovi

Kada ste izbušili rupe u njih postavite odgovarajuće tiplove

 

  tiplovi

i ukucajte ih u zid.

 

 

  sipke Sada postavite element koji montirate na predviđeno mesto i pričvrstite ga šrafovima.  
  sipke za kacenje Izgled gotovog elementa  
  kuhinjska polica Izgled elementa sa postavljenim korpama i kukicama za kačenje kuhinjskih potrepština.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download