Opis problema:

Kako popraviti lesonit ledja plakara?

Potreban alat:

Čekić, ekseri za lesonit

Potrebno vreme:

15 minuta za jedan dvokrilni plakar

Potreban materijal:

-

plakar

Posle višegodišnje upotrebe plakara sa zadnjom stranom (ledjima) od lesonita odnosno kod fioka sa dnom od lesonita dolazi do ispadanja eksera kojima je lesonit pričvršćen za korpus i do odvajanja ledja ili dna od korpusa plakara ili stranica fioke.

plakar

Osim što ne izgleda lepo ovim se i destabiliše kompletna statika plakara te se on, kada se ovo desi, ljulja, naginje, a nije redak slučaj da se vrata više ne mogu dobro zatvoriti ili lako otvoriti. Fioke se teško zatvaraju i otvaraju itd.

fioka

Na primeru ove fioke kojoj je kako se sa slike vidi propalo dno...

fioka

pokazaćemo kako da je popravite i na koji način da sprečite da se lesonit ponovo odvoji od stranica fioke.

Na isti način možete popraviti i ledja plakar.

ekser

Slika prikazuje pogled na fioku odozdo. Lesonit se pričvršćuje ekserima za stranice fioke koje su od univera. Ovi ekseri imaju malo širu glavu kako ne bi cepali lesonit. Standardni postupak za pričvršćenje leđa (dna) od lesonita je sledeći: napravite korpus od univera, postavite ga na ravnu vodoravnu podlogu (najbolje parket) i uporedite dužinu dijagonala. U koliko su dijagonale jednake postavite lesonit koji je isečen prema dimenzijama korpusa i zakucajte ga ekserima za korpus. Ekseri se obično stavljaju na rastojanju od 15 do 30 cm jedan od drugog. Ako eksere ukucavate vertikalno oni će vremenom, pod pritiskom stvari koje držite u fioci, izaći iz univera i lesonit će se odvojiti od korpusa,

  ekser

ali ako eksere ukucavate pod uglom od oko 45 stepeni, naizmenično jedan na levu, a jedan na desnu stranu prtisak stvari koje držite u fioci nije dovoljan da odvoji lesonit od stranica.

 

  fioka Kada ste pričvrstili lesonit na svim onim mestima na kojima se odvojio, fioku vratite na mesto i ona je spremna za upotrebu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download