Opis problema:

Metar i sve njegove mogućnosti

Potreban alat:

-

Potrebno vreme:

-

Potreban materijal: -
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

metar

Nekada davno ljudi su koristili razne načine da uporede dužine predmeta odnosno da ih izmere. I danas se za merenje dužine koriste razne jedinice, a samo jedna od njih je metar. Metar je jedan četrdesetomilioniti deo zemljinog obima.

Danas su najčešće u upotrebi merne trake koje se same namotavaju nakon upotrebe. Ovakvih mernih traka ima različitih dužina i preciznosti ali jedno im je zajedničko, a to je nekoliko karakteristika koje vam olakšavaju merenje.

metar

Prva od korisnih dodataka metra je metalna šnala kojom se može pričvrstiti na primr za pojas pantalona i tako nam uvek biti pri ruci kad zatreba.

metar

Još jedna od osobina je prorez koji vidite na metalnom vrhu.

Ovaj prorez nije tu slučajno. Njegova funkcija je da ...

funkcije metra
...u slučaju da nema ko da vam drži drugu stranu metra dok merite, možet ga zakačiti za ekser ili za šraf.
metar

Još jedna funkcija metra za koju skoro svi znaju da postoji ali skoro niko ne zna čemu služi je labava kuka metra. Kuka nije labavo pričvršćena već joj je namerno omogućeno da se kreće napred nazad za tačno 1mm.

Kada se kuka zakači i kada merimo spoljne dimenzije predmeta kuka se zakači za predmet, a merna traka se pomeri za 1mm od kuke. Ovo se dešava zato što je prvi santimetar merne trake kraći od ostalih za 1 mm pa je radi tačnog merenja potrebno nadoknaditi ovaj 1mm.

  metar S druge strane, prilikom merenja unutrašnjih dimenzija nekog na primer otvora, metalna kuka se sabije uz mernu traku i opet svojom debljinom doprinosi da se na izmerenu dužinu doda 1mm (njena debljina) kako bi merenje bilo tačno. U slučaju merenja unutrašnjih dimenzija za merenje koristimo ne samo mernu traku već i kućište metra. Naime na svakom kućištu metra napisana je njegova dužina tako da umesto da "lomimo" traku u nekom uglu možemo jednostavno da kućište priljubimo do tačke do koje merimo, a onda sabiranjem dužine koju pokazuje merna traka i dužine kućišta metra dobijamo dužinu koju želimo da izmerimo.  
  metar Na metru postoje i dve kočnice merne trake. S obzirom da se traka sama uvlači u kićište, u zavisnosti od toga šta i koliko merimo možemo radi bržeg obavljanja posla iskoristiti jednu od ove dve funkcije - automatsku kočnicu koja sama drži mernu traku u izabranom položaju odnosno ručnu kočnicu koja mernu traku drži u izabranom položaju samo dok na nju vršimo pritisak prstom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download