Opis problema:

Montaža antenskog konektora

Potreban alat:

Skalpel

Potrebno vreme:

5 minuta

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

Montaža antenskog konektora

Na tržištu se mogu nabaviti razne vrste konektora za koaksijalne kablove koji se koriste za prenos televizijskog signala. Tip koji je prikazan na slici je jedan od najboljih zbog ostvarivanja pouzdanog prenosa signala. Za ovaj tip je postoje muški i ženski kontakti kao i kontakti za spajanje dva koaksijalna kabla. Princip montaže je isti za sve njih i on je ovde prikazan. Uz ovo uputstvo svaki Uradi Sam majstor će vrlo lako da izvede  montažu antenskog konektora na kabl.

Montaža antenskog konektora

Sam antenski konektor se sastoji iz dva dela.

Montaža antenskog konektora

Najpre treba odmeriti koliko izolacije treba skinuti. Otprilike za dužinu hrapavog dela antenskog konektora.

Montaža antenskog konektora

Pažljivo zasecite izolaciju na obeleženom mestu tako da ne oštetite pleteni provodnik koji se nalazi ispod. To ćete najlakše uraditi ako presavijete kabl na tom mestu i samo malo ga zasečete. Pošto je napregnut rez će se sam otvoriti.

Montaža antenskog konektora

Kada ste isekli izolaciju duž obima kabla, odvojite odsečeni deo izolacije

  Montaža antenskog konektora

Prebacite pletivo preko izolacije kabla

 

  Montaža antenskog konektora

A zatim odstranite unutrašnju izolaciju tako da ostane nekoliko milimetara od opletenog provodnika, kao na slici.

 

  Montaža antenskog konektora
Sada uzmite onaj deo antenskog konektora kojim ste merili koliko treba skinuti izolacije, i uvrnite ga preko opletenog provodnika.
 
  Montaža antenskog konektora
Na kraju zavrnite drugi deo antenskog konektora koji može da ima različite nastavke (muški, ženski, sastavni). Primetili ste da kada jednom postavite prvi deo antenskog konektora kasnije promenom njegovog nastavka menjate i namenu konektora.
 
  Montaža antenskog konektora
Izgled montiranog antenskog konektora.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download