Opis problema:

Pilot rupa

Potreban alat:

Kljunasto pomično merilo, bušilica, šrafciger

Potrebno vreme:

1 minut

Potreban materijal: šraf, drvena letvica

Vaša preporuka :

Pilot rupa

Najčešće u drvo možete da ušrafite šraf bez ikakvih problema. Međutim u pojedinim situacijama ako ušrafljujete šraf u krte materijale kao što je fiberglas, tvrdo drvo ili tanke letvice, naročito ako to trebate da uradite blizu ivice najverovatnije da će doći do pucanja, odnosno rascepljivanja materijala. Da bi se to sprečilo na obeleženom mestu se, u materijalu, buši rupa određenog prečnika i u nju se ušrafljuje šraf. Ta rupa se zove pilot rupa.

Pilot rupa

Najvažnija stvar je odrediti prečnik rupe. Ukoliko je rupa preuska šraf će izazvati, ranije pomenuto, cepanje materijala. Veći prečnik od potrebnog za posledicu će imati ispadanje šrafa. Prečnik rupe se određuje u odnosu odabrani šraf. Za merenje šrafa najpogodnije je koristiti kljunasto pomično merilo ili šubler. Vrhovi krakova šublera su uski i pogodni za merenje.

Pilot rupa

Pilot rupa mora biti prečnika šrafa mereno između navoja, kao na slici. U konkretnom slučaju izmeren je prečnik 2.3mm

Pilot rupa

Sada treba izabrati burgiju odgovarajućeg prečnika. Kako 2.3mm i nije standardan prečnik burgije uzima se prva manja, odnosno 2mm.

Pilot rupa

Izabranom burgijom izbušite rupu na određenom mestu

  Pilot rupa

... i ušrafite šraf.

 

  Pilot rupa

Pilot rupu koristite uvek kada smatrate da će prilikom ušrafljivanja doći do rascepljivanja. Pilot rupu bušite uvek kada koristite šrafove većeg prečnika. Pored ovog očiglednog razloga pilot rupa ima još jednu svrhu. Ukoliko je neophodno šraf ušrafiti pod određenim uglom (npr. prav ugao u odnosu na površinu) dovoljno je probušiti rupu pod zadatim uglom i ona će služiti kao vođica za šraf.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download