Opis problema:

Plafonjera za dečiju sobu - montaža

Potreban alat:

Bušilica, burgija, čekić, probna lampa

Potrebno vreme:

15 minuta

Potreban materijal: šrafovi, tiplovi
Upozorenje !
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!
Upozorenje !
Pre bilo kakvih radova na električnim instalacijama obavezno isključite odgovarajući osigurač i proverite da li je struja stvarno isključena u provodnicima sa kojima radite.

Vaša preporuka :

kabl
Pre montaže plafonjere potrebno je pripremiti kabl kako bi se izvršilo povezivanje na električnu mrežu. Prvo isključite odgovarajući osigurač i uverite se da u provodniku nema struje, zatim odmerite dužinu kabla koja je potrebna, a višak odsecite. Vodite računa da ne skratite suviše kabl!!!
kabl_provodnici

Zatim odstranite spoljašnji omotač kabla. Sa svakog provodnika uklonite izolaciju u dužini od oko 5mm.

plafonjera_obelezavanje

Nosač plafonjere postavite u položaj u kome želite da on stoji (onako kako će plafonjera stajati kada bude montirana, ali vodite računa da otvori za šrafove ne budu iznad putanje kabla koji se nalazi u plafonu jer prilikom bušenja možete doživeti električni udar, kao i oštetiti instalaciju, druge priključene aparate i samu bušilicu) i oštrim predmetom obeležite tačke gde treba probušiti rupe za šrafove.

odredjivanje_debljine_burgije_za_tipl

Odaberite burgiju odgovarajuće debljine (prema tiplu)

busilica

i izbušite rupe na obeleženim mestima.

  postavljanje_tipla

Sledeće što treba da uradite je da postavite tiplove u rupe i ukucate ih čekićem.

 

  nosac_plafonjere

Zašrafite nosač plafonjere.

 

  plafonjera_povezivanje

Pričvrstite provodnike u odgovarajuće kontakte na plafonjeri.

 
  kontakti

Oznaka L označava mesto gde treba spojiti fazni provodnik, N - nulti, a oznaka kod srednjeg kontakta na slici označava uzemljenje.

 
  plafonjera_postavljanje

Kada ste završili povezivanje provodnika, pričvrstite plafonjeru na nosač.

 
  plafonjera

Zavrnite sijalice, uključite osigurač i isprobajte luster.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download