Opis problema:

Potenciometar - čišćenje

Potreban alat:

šrafciger

Potrebno vreme:

15 minuta

Potreban materijal: WD-40 sprej
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

potenciometar

Uživanje u muzici je nešto što mnogo ljudi sebi može da priušti posebno od pojave brzog interneta i lako dostupnih video i audio materjala koji se mogu slušati direktno sa interneta. S druge strane i najbolja muzička dela može da pokvari potenciometar koji krči ili šušti prilikom pojačavanja i stišavanja muzike. Nekada se može desiti da zaprljan potenciometar tokom slušanja muzike potpuno onemogući slušanje jednog ili oba kanala. S obzirom na to da ovo može da umanji doživljaj i uživanje u muzici rešili smo da pokušamo da otklonimo ovaj kvar. Pogledajte kako.

utikac
U ovom primeru popravljali smo potenciometar 2+1 sistema zvučnika priključenih na kompijuter. Priroda kvara je na svim potenciometrima ista bez obzira da li se nalaze na zvučnicima za kompijuter, muzičkom stubu, audio komponentama... Naime dva su osnovna uzroka krčanja i šuštanja: prvi je zaprljan potenciometar, a drugi je izlizan provodni sloj potenciometra. U ovom drugom slučaju jedino pomaže zamena potenciometra dok u slučaju zaprljanosti pomaže čišćenje koje ćemo sada objasniti. Pre bilo kakvog rada isključite uredjaj na kome radite iz struje!!!
potenciometar
Pre nago što bilo šta drugo uradite probajte da desetak puta okrenite točak potenciometra u jednu pa u drugu stranu do kraja. Često i ovo može da pomogne da se ukloni zaostala prašina i da potenciometar profunkcioniše. Ako to ne uspe otvorićemo uređaj radi čišćenja potenciometra. U našem slučaju potenciometar za pojačavanje tona je u posebnom kućištu pa ćemo njega otvoriti. Pogledajte donju stranu....
srafciger ...i pronadjite i odvijte šrafove koji kućište drže zatvorenim.
potenciometar Kada ste otvorili kućište pronadjite potenciometar. Na slici je obeležen crvenom strelicom.
wd 40 Očistite mekom krpom svu prašinu. Ono što je nepristupačno pokušajte da oduvate. Na kraju potenciometar naprskajte sprejom WD-40 koji će pomoći da se uklone nečistoće i vlaga iz potenciometra.
srafciger
Nakon čišćenja vratite zadni poklopac kućišta.
potenciometar
Isprobajte da li potenciometar radi kako treba odnosno da li pojačava i stišava bez krčanja i šuštanja. U koliko je tako ostaje vam samo da uživate u muzici. Ako nije onda je potrebna zamena potenciometra novim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download