Opis problema:

Projektovanje fioka

Potreban alat:

metar, šrafciger, vinkla ili specijalni alat za ugradnju fioka

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

projektovanje fioka

Pri projektovanju plakara ili kuhinjskih elemenata potrebno je predvideti određeni prostor za fioke. Drugo pitanje je koliko fioka želite da imate u tom porstoru. Frontove fioka ćete dobiti tako što ćete površinu podeliti na onoliko delova koliko ste predvideli  fioka, kao na slici.

projektovanje fioka

Prva dimenzija koju  određujete je dužina fioke. Nju umnogome diktira dužina mehanizma za fioke i on je opet uslovljen dubinom Vašeg plakara. Kako su dužine mehanizama standardizovane, odabraćete onu koja može da se smesti u Vaš plakar po dubini.

projektovanje fioka

Kod izbora klizača vodite računa da rastojanje od kraja klizača do leđa plakara ne bude nikako manje od 2 cm.

projektovanje fioka

Sledeća dimenzija koju je neophodno definisati je širina fioke. Ona je takođe uslovljena klizačem. Između spoljne ivice fioke i unutrašnje ivice prostora za fioke treba da bude otprilike 12.5 mm, sa svake strane. Dakle širina fioke će biti za 2.5 cm uža u odnosu na raspoloživi prostor namenjen fiokama.

projektovanje fioka

Poslednja dimenzija koju određujete je dubina fioke. Za njeno određivanje ne postoje stroga pravila.

  projektovanje fioka

Sve se svodi na to da unutrašnju visinu korpusa podelite sa brojem fioka koje ste isplanirali i među fiokama napravite zazor. Upravo veličina tog zazora je Vaša volja. Manji zazor dublja fioka. Ipak nije pametno suviše smanjiti zazor jer će Vam se pojaviti problem sudaranja fioka i frontova. Ugrubo rečeno, ako Vam je visina fronta 20 cm, visina bočne stranice fioke ne bi trebala da prelazi 15 cm.

 

  projektovanje fioka

Samu fioku je vrlo jednostavno napraviti. Komade iverice pod pravim uglom možete da spojite šrafovima ili drvenim tiplovima (ukoliko ne želite da Vam se šrafovi vide). Ivice stranica možete da iskantujete a dno zatvorite komadom lesonita odgovarajuće boje i dimenzija.

 

  projektovanje fioka

Na uzdužne ivice, šrafovima, pričvrstite klizni deo mehanizma, kao na slici

 
  projektovanje fioka

A na korpus pričvrstite drugi deo mehanizma na rastojanjima koja ste dobili deljenjem visine korpusa sa brojem fioka.

 
  projektovanje fioka

Pri montaži ovih klizača jako je važno da ih montirate pod pravim uglom u odnosu na korpus, jer u protivnom frontovi fioka neće lepo nalegati na stranice korpusa. Dakle za montiranje klizača nije pouzdano koristiti libelu.

 
  projektovanje fioka

Mnogo je pouzdanije koristiti vinklu ili

 
  projektovanje fioka

Specijalni alat kojim se vrlo lako i precizno postavljaju mehanizmi za fioke.

 
  projektovanje fioka

Tek kada ste postavili sve fioke i utvrdili da se lagano izvlače i uvlače postavite frontove tako da čine vizuelnu celinu i da su razmaci između njih jednake širine

 
  projektovanje fioka

Kada ih pravilno postavite učvrstite panele za fioke šrafom dužine 3 cm. Još jedan savet. Ukoliko nemate mnogo iskustva sa pravljenjem fioka bolje je leđa korpusa namontirati tek u ovoj fazi kada se uverite da su fioke pravilno postavljene. To Vas može poštedeti mnogo muka oko podešavanja frontova kao i samih mehanizama. I to je to. Kao što vidite po sistemu Uradi Sam možete da prevaziđete i najteži deo gradnje plakara a to su fioke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download