Opis problema:

Provera uzemljenja u šuko utičnici

Potreban alat:

probna lampa, digitalni unimer

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Provera uzemljenja u šuko utičnici

Ispravnost uzemljenja u monofaznoj šuko utičnici ćemo proveriti merenjem napona na njena tri izvoda. U dve rupe se nalaze kontakti za fazu i nulu a limovi koji se nalaze na gornjoj i donjoj ivici utičnice su uzemljenje. Da bi merili vrednosti napona moramo znati šta treba da očekujemo na tim kontaktima. Kod ispravne utičnice između faze i nule treba da dobijemo napon 230V. Između faze i uzemljenja, takođe, treba da dobijemo 230V, a između nule i uzemljenja ne bi trebalo da ima napona, dakle 0V.

Provera uzemljenja u šuko utičnici

Kada smo to naučili možemo da krenemo sa proverom na samoj monofaznoj šuko utičnici. Prvo što ćemo da odredimo je u kojoj rupu priključnice se nalazi faza. Ona bi po pravilu trebala da bude sa leve strane ali to često u praksi nije slučaj. Dakle. pouzdano ćemo ovo utvrditi ako probnu lampu ili glinericu gurnemo u jednu i u drugu rupu i tamo gde zasvetli tinjalica u probnoj lampi tamo se nalazi faza.

Provera uzemljenja u šuko utičnici

Sledeće što treba da podesimo je merni opseg na digitalnom unimeru. Izbornik ćemo postaviti u položaj za merenje naizmeničnog napona. Pošto očekujemo napon od 230V postavljamo preklopnik u položaj za prvi veći napon, na ovom digitalnom unimeru je to 700V. Inače napon od 230V je idealna vrednost. Distributer električne energije ima pravo da napon varira ±10% tako da sve vrednosti koje izmerite između 207V i 253V se smatraju ispravnim. U našem slučaju, između faze i nule, smo izmerili 236V i to je korektna vrednost

Provera uzemljenja u šuko utičnici

Ispitivanje ispravnosti uzemljenja počinjemo merenjem napona  između faze i nule. Očekivani napon na ovim kontaktima je između 207V i 253V. Mi smo izmerili 236V. Ovaj napon je u granicama očekivanog i to je u redu.

Provera uzemljenja u šuko utičnici

Drugo merenje napona koje ćemo izvršiti je između faze i uzemljenja. Jednan merni kontakt postavimo u levu rupu a drugu na lim koji predstavlja uzemljenje. Ovde je dobro napomenuti da nema nikakve razlike da koju mernu sondu koristite za uzemljenje, odnosno fazu. U našem slučaju smo izmerili napon od 236V. Što i treba da se dobije između faze i uzemljenja

  Provera uzemljenja u šuko utičnici

Na kraju moramo da izmerimo još jednu vrednost a to je napon između nule i uzemljenja. On mora biti 0V kao što smo i izmerili. Pošto smo izmerili ovakve vrednosti možemo zaključiti da je uzemljenje na ovoj šuko utičnici ispravno. Da smo nekim slučajem, između faze i uzemljenja izmerili neku nelogičnu vrednost (50, 60V i slično) konstatovali bi da uzemljenje na ovoj utičnici nije dobro izvedeno. Isto važi i za napon između nule i uzemljenja. On mora da bude 0V, ako izerite neku drugu, nelogičnu vrednost (50, 60V i slično) ovo pokazuje da uzemljenje nije dobro na ovakvoj utičnici.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download