Opis problema:

Provera ispravnosti kondenzatora

Potreban alat:

Unimer, izolovana klešta

Potrebno vreme:

1 minut

Potreban materijal: žica sa izolacijom
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Provera ispravnosti kondenzatora

Kondenzatori su elementi koji u sebi skladište energiju. Ako su visokonaponski ta energija može da bude toliko visoka da povredi čoveka.

Provera ispravnosti kondenzatora

Pre bilo kakvog merenja ili bilo kakvog rada sa kondenzatorom mora se proveriti da li je napunjen ili prazan. Najlakše ćete ovu proveru izvršiti kratko spajajući kontakte kondenzatora.  Savite provodnik u obliku latiničnog slova U i sinite izolaciju na vrhovima, kao na slici.

Provera ispravnosti kondenzatora

Sledeće što treba da ovu žicu uhvatite dobro izolovanim kleštima...

Provera ispravnosti kondenzatora

vrhovima provodnika dodirnite oba kontakta kondenzatora. Ukoliko je kondenzator ispražnjen neće se dogoditi ništa. Ukoliko je kondenzator napunjen pojaviće se varničenje na kontaktima, a ukoliko se radi o visokonaponskom kondenzatoru osim varničenja čućete i jak prasak. Nakon ovog kratkog spajanja krajeva kondenzatora on je sigurno ispražnjen i možete da pristupite proveri ispravnosti kondenzatora.

Provera ispravnosti kondenzatora

Postoje dva jednostavna načina za proveru ispravnosti kondenzatora. Za proveru biće Vam potreban Unimer. Neki unimeri imaju mogućnost merenja kapacitivnsti kondenzatora. U tom slučaju merne kablove treba postaviti u priključnice između kojih je oznaka Cx

  Provera ispravnosti kondenzatora

A zatim na biraču režima rada unimera odabrati opseg zamerenje kapacitivnosti.

 

  Provera ispravnosti kondenzatora

Ostalo je krajnje jednostavno postavite po jedan merni kabl na svaki kontakt kondenzatora i na displeju očitajte vrednost kapacitivnosti kondenzatora. Ukoliko dobijete neku konačnu vrednost kondenzator je ispravan. Ukoliko očitavate nula ili beskonačno kondenzator nije ispravan.

 

  Provera ispravnosti kondenzatora

Ukoliko posedujete unimer koji ne može da meri kapacitivnost možete na drugi način da ispitate ispravnost kondenzatora. Podesite unimer za merenje otpornosti. Izaberite opseg merenja 1-2 megaoma ili veći. Kada priključite merne kablove na kontakte kondenzatora vrednost otpornosti će rasti,

 
  Provera ispravnosti kondenzatora

sve dok ne dostigne beskonačnu vrednost. Ovi pokazatelji nam govore da je kondenzator ispravan. Proces porasta otpornosti predstavlja punjenje kondenzatora. Što je kondenzator većeg kapaciteta vreme punjenja (poras otpornosti) biće duže. Zbog čega na kraju dosegne beskonačano. Pa to je zbog toga što se kondenzator u kolu jednosmerne struje ponaša kao prekid (izolator). Kako se unimer napaja jednosmernom strujom u tom kolu će se kondenzator ponašati kao prekid strujnog kola i instrument će pokazivati beskonačnu vrednost otpornosti. Ukoliko dobijemo da je vrednost otpora konačna ili nula zaključujemo da je kondenzator neispravan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download