Opis problema:

Ručna kružna testera - dodatak

Potreban alat:

ručna kružna testera, stolarske stege, bušilica, kirner, čekić, kombinovani lenjir, šrafciger

Potrebno vreme:

40 minuta

Potreban materijal: aluminijumske lajsne, razne letvice, šrafovi za drvo, lepak
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

Ručna kružna testera - dodatak

Za ovaj projekat možete da iskoristite ostatke drveta i iverice od nekih prethodnih projekata. Potrebna vam je ploča iverice proizvoljne veličine. U našem slučaju dimenzije su 50x30 cm. Za vođice su potrebne dve letvice dimenzija 2.5x1.5x50cm. Takođe, za izradu klizača potrebni su aluminijumski L profili 5mmx50cm. Na ovo treba dodati još dve letvice čije će dimenzije zavisiti od konstruktivnih karakteristika kružne testere.

Ručna kružna testera - dodatak

Letvice koje će kružnu testeru držati iznad radne površine skratite na potrebnu dužinu. Najmanja dužina je ista kao širina kružne testere a najveća dužina je širina radne površine, u našem slučaju 30cm. Dakle, dužina ovih letvica nije strogo definisana. Kod njih je važna širina, što ćemo kasnije da objasnimo.

Ručna kružna testera - dodatak

Stolarskim stegama pričvrstite isečene letvice na ivicu radne površine, kao na slici. Kod spajanja delova obavezno koristite stolarske stege. Na taj način ste sigurni, da se delovi koje spajate, neće pomeriti.

Ručna kružna testera - dodatak

Kroz ivericu izbušite pilot rupe

Ručna kružna testera - dodatak

A zatim letvice i ivericu spojite ušrafljivanjem šrafa. Između svih elemenata možete da nanesete lepak za drvo kako bi ceo dodatak za kružnu testeru bio što čvršći ali nije neophodno. Na isti način pričvrstite i drugu letvicu na drugom kraju radne površine.

  Ručna kružna testera - dodatak

Često, ušrafljivanje šrafa u puno drvo nije lak posao, čak i ako izbušite pilot rupe. Da bi olakšali sebi taj posao namažite navoje šrafa sapunom. Nakon toga šraf će mnogo lakše da se ureže u puno drvo.

 

  Ručna kružna testera - dodatak

Ceo ovaj projekat nema neke određene dimenzije. Upravo zbog toga je pogodan za korišćenje raznih ostataka drveta. Ipak, dimenzija jedne letvice je važna. Na slici je obeležena strelicom širina letvice koju ste u prethodnim koracima fiksirali na radnu površinu. Širina ove letvice mora da bude takva da kada stavite kružnu testeru na klizače, vrh diska testere mora da zadire u radnu površinu nekih 2-3mm. Ovo će omogućiti da testera, na radnoj površini, napravi kanal, prilikom prvog sečenja. Ovaj kanal će biti jako koristan prilikom sečenja kao orjentir gde tačno prolazi sečivo.

 

  Ručna kružna testera - dodatak

Kada ste to uradili sledi izrada klizača za kružnu testeru. Oni se sastoje od letvica, koje daju stabilnost kružnoj testeri i nose njenu težinu, kao i od aluminijumskih L profila koji vode ručnu kružnu testeru. Dakle, za izradu klizača potrebno je aluminijumski profil fiksirati na ivicu letvice.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Ovo ćemo uraditi uz pomoć šrafova za drvo. Na aluminijumskom profilu, kirnerom, označite mesta na kojima ćete izbušiti rupe.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Zatim, uz pomoć bušilice izbušite rupe. Prečniku rupa odredite mereći prečnik šrafa. Prečnih šrafa izmerite uz pomoć kljunastog pomičnog merila tako što ćete u prečnih umeriti i širinu navoja. Dakle kroz rupu, koju izbušite mora da prože deo šrafa sa navojem ali ne i glava šrafa.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Kako će ručna kružna testera klizati preko ovih profila, glave šrafova moraju biti u nivou profila. Upuštanje glave šrafa možete da napravite uz pomoć posebnog alata, ali možete da iskoristete i burgiju prečnika glave šrafa.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Pre nego što pričvistite L profile na letvicu, proverite da li će svi šrafovi biti u nivou nakon ušrafljivanja.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Kada ste sve rupe izbušili, i prilagodili rupe glavama šrafova, uz pomoć stolarskih stega fiksirajte aluminijumske L profile na drvene letvice i ušrafite šrafove.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Gotov klizač bi trebao da izgleda ovako. Potrebna su Vam dva ovakva klizača.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

U sledećem koraku postavite jedan klizač preko letvica, kao na slici.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Na jednom kraju izbušite pilot rupu...

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Izvršite proširenje rupe kako bi glava šrafa bila ravna sa površinom letvice...

 
  Ručna kružna testera - dodatak

I ušrafite šraf, ali ne do kraja, kao na slici. Potrebno je u ovoj fazi da drugi kraj letvice bude slobodan za podešavanje.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Klizači moraju da budu postavljeni pod pravim uglom u odnosu na letvice nosače. Slobodan kraj klizača naslonite na ugaonik.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Kada zaklapa prav ugao sa letvicom nosačem, šrafom fiksirajte klizač. Nakon toga stegnite i onaj šraf na drugoj strani klizača.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Položaj drugog klizača ćete dobiti tako što ćete postaviti ručnu kružnu testeru na fiksirani klizač, kao na slici. Širina stope ručne kružne testere će definisati razmak klizača. Šrafovima fiksirajte i drugi klizač.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Kada ste sve to uradili vreme je za prvi rez. Postavite ručnu kružnu testeru na klizače, uključite je i „provozajte“ je od početka do kraja klizača. Testera će, na radnoj površini, napraviti kanalić koji će kasnije služiti kao reper za sečenje.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Sve što treba da uradite je da, stolarskim stegama, pričvrstite komad koji sečete, kao na slici, i prođete preko njega kružnom testerom.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

I... Ups.... komad nije odsečen pod pravim uglom. To je bilo za očekivati. Koliko god se trudili da klizače postavite pod pravim uglom mala je verovatnoća da ćete u tome i uspeti. Da bi rez bio pod pravim uglom treba da uradite još nešto.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Potrebno je dodati još jednu letvicu koja će biti pod pravim uglom u odnosu na kanalić koji je napravila kružna testera. Šrafom fiksirajte jednu stranu letvice, kao na slici, ali kao i u prethodnom slučaju šraf nemojte da stegnete do kraja kako bi ste izvršili fino podešavanje.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Sada, prislonite ugaonik na tu letvicu i pomerajte je sve dok ne zatvori prav ugao sa kanalićem na radnoj površini. Stolarskim stegama fiksirajte drugi kraj letvice. U ovoj fazi još uvek nemojte ušrafljivati šraf na ovoj strani letvice.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Napravite nekoliko probnih rezova i posle svakog proverite ugao pod kojim je odsečena probna letvica. Posle svakog reza izvršite potrebnu korekciju položaja letvice.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Posle nekoliko pokušaja i korekcije položaja dobićete idealan rez pod pravim uglom.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Sada šrafom učvrstite ovaj položaj letvice. Takođe, stegnite i šraf na drugoj strani letvice. Pored ove letvice možete fiksirati i neku drugu pod nekim drugim uglom. Naprimer, drugu letvicu možete, na ovaj način, da postavite pod 45 stepeni i da sečete pod tim uglom ili sl.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Još jedna stvar je ostala da se uradi. Zaštitnik sečiva, prilikom sečenja, se oslanja na ivicu drvene letvice, kao na slici. Ovo može da ostane ovako ali vremenom će ovaj metalni zaštitnik da ošteti ovu ivicu i postoji mogućnost da se zatvara prilikom sečenja. Da bi se ova ivica ojačala na nju ćemo nalepiti aluminijumski L profil.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

Na profil i letvicu nanesite lepak a onda ih fiksirajte sa svim stegama koje nađete u radionici dok se lepak ne učvrsti.

 
  Ručna kružna testera - dodatak

I to je to. Ovo je jedan od jako korisnih dodataka i ako imate ručnu kružnu testeru potrebno je da napravite jedan ovakav dodatak za nju. Kružna testera precizno i brzo seče ali nije pogodna za sitnije komade. Uz pomoć ovog dodatka bezbedno i vrlo precizno možete da sečete i manje komade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download