Opis problema:

Sanacija pukotina u zidu

Potreban alat:

četka za farbanje, špahtla, gleterica

Potrebno vreme:

Zavisi od vrste i veličine pukotine

Potreban materijal: podloga za grundiranje, mrežica, knauf ispuna, glet masa.

Vaša preporuka :

Sanacija pukotina u zidu

Najozbiljnije pukotine u zidovima nastaju usled opterećenja  koje premašuje čvrstoću materijala. One su posledica konstruktivne greške i prepoznaju se po velikoj dužini (mogu da se prostiru duž cele zgrade) i obično su vertikalne.

Sanacija pukotina u zidu

U ovom slučaju se prvo, uz pomoć posebnih stakalca nalepljenih preko pukotine,  utvrđuje se da li se pukotine šire. Ovo pomagalo se sastoji iz dva dela. Jedan deo sa „plusom“ se lepi na jednoj strani pukotine, a drugi sa milimetarskom podelom na drugu stranu pukotine. Zalepe se tako da „plus“ sa jednog dela, preklapa milimetarsku podelu (na drugom delu) tačno na sredini.  Ako ste utvrdili da pukotina ne napreduje može se pristupiti trajnoj sanaciji. Ali, ukoliko posle nekog vremena, utvrdite da „plus“ više nije na sredini kako ste ga ostavili  test je pozitivan i mora se otkriti  uzrok nastanka pukotine i konstruktivno ga otkloniti jer ovakvi objekti mogu biti nebezbedni za stanovanje.

Sanacija pukotina u zidu

Druge, takođe ozbiljne, pukotine nastaju usled sleganja zgrade. Može da se pristupi saniranju tek kada se utvrdi da ne postoji širenje pukotine. Kod rastuće pukotine mora se pristupiti ojačavanju temelja ili učvršćivanju okolnog zemljišta. Ova pojava nije retka ni kod starijih građevina ukoliko dođe do promene tokova podzemnih voda ili pojave klizišta. Često je uzrok voda sa krova koja se olucima sprovodi neposredno u blizini temelja. Voda razmekšava tlo i temelji počinju da tone a na zidovima se pojavljuju kose, stepenaste pukotine.

Sanacija pukotina u zidu

Sledeća vrsta pukotina uzrokovana je promenom temperature. Ukoliko je širenje i skupljanje zida sprečeno drugim konstruktivnim elementima dolazi do stvaranja pukotina koje se šire i skupljaju u zavisnosti o temperature.

Sanacija pukotina u zidu

Pukotine sa sličnim karakteristikama javljaju se usled promene vlažnosti u zidu. U kišnom periodu loše izolovani zidovi upijaju mnogo vlage i šire se, a u sušnim gube vlagu i skupljaju se. Taj proces dovodi do pojave da pukotine rade kao i kod pukotina uzrokovanih temeperaturnim razlikama i zbog ove karakteristike sanacija je nemoguća. U ovakvim slučajevima pristupa se skrivanju pukotina posebnim drvenim ili metalnim maskama ispod kojih pukotine i dalje „rade“ ali nisu vidljive.

  Sanacija pukotina u zidu

Sledeće dve grupe pukotina su pogodne za brzu i trajnu sanaciju. Pukotine koje se javljaju neposredno posle gradnje posledica su isparavanja suvišne vlage iz maltera koji se pri tome skuplja. Ukoliko je zid vezan sa drugim zidovima koji su različito opterećeni, doći će do stvaranja pukotina. Pravac pukotine je normalan na pravac delovanja sila.  Kod ovih pukotina dobro je što one, posle završetka deformacija „ne dišu“ i može se pristupiti saniranju.

 

  Sanacija pukotina u zidu

Loš kvalitet maltera ili njegovo pogrešno nanošenje može da uzrokuje pukotine u samom malteru. Ove pukotine imaju mrežast izgled i šire se u svim pravcima i veoma su tanke (debljina vlasi kose). Nazivaju se još i paukova mreža. Dobra stvar kod ovih pukotina je što su one plitke i posle završetka procesa u malteru mogu da se uspešno sanirati popunjavanjem gipsom i gletovanjem.

 

  Sanacija pukotina u zidu

E, sada kada ste utvrdili da pukotina „ne diše“, „ne radi“ i slično možete pristupiti eliminisanju iste, po kratkom postupku :)

 
  Sanacija pukotina u zidu

Da bi se pristupilo sanaciji pukotine prvo treba skinuti sloj stare farbe i gleta oko pukotine. Najlakše će Vam to poći za rukom ako prethodno natopite zid vodom.

 
  Sanacija pukotina u zidu

Sačekajte neko vreme dok poludisperzija i glet ne upiju vodu i nabubre a zatim špahtlom ostružite staru farbu i glet. Ovaj postupak sa natapanjem možete ponoviti ukoliko ne uspete da farbu skinete iz prve.

 
  Sanacija pukotina u zidu

Tek sada se vidi da je prvobitno prsnuće koje se uočavalo na farbi ustvari pozamašna pukotina u zidu. Ali pukotina koja se ne širi i ne „radi“ što je najvažnije.

 
  Sanacija pukotina u zidu

Pre nastavka predlažemo da se mesto oko pukotine grundira podlogom i na taj način odstrani prašina ili sipljivost površinskog sloja oko pukotine. Potom sačekajte da se područje oko pukotine potpuno osuši.

 
  Sanacija pukotina u zidu

Dalje, sledeće što Vam treba je traka kao na slici. Nju možete da kupite u svakoj prodavnici molerskog materijala.

 
  Sanacija pukotina u zidu

Odsecite komad trake odgovarajuće dužine i prilepite ga preko pukotine na zidu. Ovo ćete uraditi bez problema pošto je traka sa jedne strane samolepljiva

 
  Sanacija pukotina u zidu

Preko nje ćete u tankom sloju naneti neki vezujući materijal kao što je knaufova smesa za ispune koja će čvrsto mrežicu držati na zidu. Sada ponovo sledi čekanje da se ova masa potpuno stvrdne.

 
  Sanacija pukotina u zidu

Zatim ponovo sledi grundiranje i opet čekanje da se sve osuši

 
  Sanacija pukotina u zidu

I na kraju gletovanje kojim ćete potpuno izravnati zid. Kada prefarbate ovo mesto ono se ni po čemu neće razlikovati od ostatka zida. I što je najvažnije na ovom mestu više nikada se neće pojaviti pukotina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download