Opis problema:

Serijski prekidač

Potreban alat:

Probna lampa

Potrebno vreme:

15 minuta

Potreban materijal: Serijski prekidač

Vaša preporuka :

Serijski prekidač

Serijski prekidači služe za uključivanje i isključivanje dva nezavisna svetlosna izvora. To je slučaj sa velikim prostorijama u kojima postoje dva lustera ili u slučaju kada postoji jedan luster sa 6 sijalica a želimo odvojeno paliti kombinacije od po tri sijalice. U tom slučaju koriste se serijski prekidači.

Serijski prekidač

Bez obzira na model serijskog prekidača svaki od njih sa prednje strane ima dva, međusobno, nezavisna preklopnika.

Serijski prekidač

Sa zadnje strane četiri šrafa, odnosno stezaljke

Serijski prekidač

U električnim šemama serijski prekidač se obeležava simbolima prikazanim na slici. Gornjim simbolom ukoliko je dvopolna šema, ili donjim ukoliko se radi o jednopolnoj šemi.

Serijski prekidač

Električnom šemom na slici predstavljen je princip rada serijskog prekidača, odnosno slučaj kada se on koristi. U slučaju da imate potrebu da sa jednog mesta uključujete dva potrošača (sijalice) nezavisno sa serijskog prekidača će te na svaki potrošač odvesti po jedan fazni provodnik. Ovo je ujedno i pravilo, serijski prekidač se uvek montira na fazni provodnik, odnosno uvek prekida fazu.

  Serijski prekidač

Na slici je predstavljen šematski prikaz spajanja serijskog prekidača. Nulti provodnik (predstavljen plavim linijama) se dovodi do oba potrošačka mesta (sijalice) a fazni provodnik (predstavljen crnim linijama) preko osigurača i prve dozne do serijskog prekidača. Od serijskog prekidača postavljaju se dva fazna provodnika, po jedan za svako potrošačko mesto. Kako šema pokazuje do serijskog potrošača postavlja se najmanje trožilni kabl, a po pravilu petožilni (mora da se obezbedi dva fazna provodnika) površine poprečnog preseka 1.5mm2 , ukoliko se radi o sijalicama.

 

  Serijski prekidač

I mesto u zidu na koje se montira serijski prekidač mora da ima tri provodnika, kao na slici. Kada je reč o prekidačima, boje provodnika nemaju nikakav uticaj. I sve ono što je rečeno kod utičnica o bojama provodnika u slučaju prekidača... zaboravite.

 

  Serijski prekidač

Za one koji žele samo da zamene prekidač imam jednostavno uputstvo. Sve provodnike na novom serijskom prekidaču vežite identično kao na starom vratite to na mesto i gotovo. Za sve ostale koji bi da nauče kako to radi avantura tek sledi J
Bez obzira na model serijskog prekidača princip je isti. Na dva šrafa koji su obično kratko spojeni ili kod starih serijskih prekidača (kao na slici) gde su manji šrafovi kratko spojeni, dovodi se fazni provodnik. Na ostala dva spajaju se preostala dva provodnika koji su fazni provodnici na sijaličnim mestima.

 
  Serijski prekidač
Promenom položaja preklopnika mi ustvari kratko spajamo fazni provodnik sa provodnikom koji vodi do svetlosnog izvora i tako dovodimo fazu na sijalicu. Pre početka rada obavezno proverite da li ste isključili odgovarajući osigurač koji napaja serijski prekidač.
 
  Serijski prekidač
Dakle pre montaže neophodno je znati koji provodnik je vezan za osigurač, odnosno koji je fazni provodnik. To se radi ovako. Prvo se uverite da su svi provodnici razdvojeni. Zatim uključite osigurač. A onda probnom lampom dotaknite svaki od ovih provodnika. Onaj, kod kojeg se probna lampa upali, to je fazni provodnik. Zapamtite koji je i ponovo isključite osigurač.
 
  Serijski prekidač
Taj provodnik će te učvrstiti na kratko spojene šrafove (kao na slici)
 
  Serijski prekidač
Ostala dva provodnika stegnite na slobodne šrafove. Koji će provodnik od ova dva doći na koji vijak nije bitno.
 
  Serijski prekidač
Kada ste to završili postavite serijski prekidač na zid, uverite se da ste ga postavili horizontalno,
 
  Serijski prekidač
Dotegnite šrafove koji se nalaze levo i desno na serijskom prekidaču, čime će te učvrstiti serijski prekidač na zidu,
 
  Serijski prekidač
Vratite preklopnike,
 
  Serijski prekidač
Na kraju Vam ostaje samo da uključite osigurač i proverite serijski prekidač da li pali i gasi svetlo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download