Tema:

Šmirgla i sve o njoj

Potreban alat:

-

Potrebno vreme:

-

Potreban materijal: -
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

smirgla

Ravan parket, sjajno obrađena površina stola ili potpuno ravni i glatki zidovi sve su to rezultati koji očekujemo da vidimo, a u mnogome zavise upravo od šmirgle i šmirglanja.

S druge strane pored svih tih lepih stvari nabrojanih u prethodnoj rečenici koje svi žele blizu sebe kako bi im životni prostor bio prijatniji sam proces šmirglanja uvek je mukotrpan i uvek izgleda kao da se nikada neće završiti.

Tajna postizanja najboljih rezultata korišćenjem najmanje truda leži u pravilnom odabiru granulacije šmirgle. I ne samo odabira jedne granulacije već jasne odluke odakle polazimo i gde želimo da stignemo. Npr: u koliko želimo sa starih vrata šupe samo malo da skinemo dotrajalu farbu dovoljno je da ih pređemo šmirglom što niže granulacije, s druge strane u koliko želimo da sa starog nameštaja uklonimo dotadašnju farbu, a da na kraju izvučemo visoki sjaj nephodno je da izaberemo nekoliko granulacija šmirgle, sve jednu veću od druge kako bi uopšte bilo moguće da hrapavo drvo dovedemo do visokog sjaja.

granulacija

Prva i osnovna stvar koju gledamo prilikom odabira šmirgle je granulacija. Na slici je prikazana pozadina šmirgle i strelicom obeležen broj koji označava granulaciju.

granulacija 60

Na slici je prikazana šmirgla granulacije 60. Granulacija 40 do 80 je vrlo gruba i koristi se za grubo čišćenje drveta od ostataka farbe i druge krupnije nečistoće.

 

granulacija 150
Na slici je prikazana šmirgla granulacije 150. Šmirgle granulacije 100 do 150 su odlična polazna tačka za većinu projekata. Mogu se koristiti kao prva šmirgla kod obrade drveta i za skidanje rđe kod metala.
granulacija 240

Na slici je prikazana šmirgla granulacije 240. Šmirgle granulacije 180 do 250 su dobre za uklanjanje ogrebotina nastalih upotrebom grubljih šmirgli kao i za šmirglanje između slojeva nanošenja boje.

Granulacije 300 do 400 koriste se za šmirglanje između slojeva nanošenja boje ili za metale i ostale tvrđe predmete. Granulacija ima i sitnijih od ovih i idu i do nekoliko hiljada.

    Pored granulacije, i vrsta materjala od koje je napravljena šmirgla ima uticaja na to za šta će se šmirgla koristiti. Aluminijum oksid se najčešće koristi za izradu šmirgli za obradu drveta. Takođe za obradu drveta koristi se šmirgla od garneta. On lakše odpada sa šmirgle, ali je zato i jeftiniji. Silicijum karbid se uglavnom koristi za ravnanje metala. Keramička granulacija najčešće se koristi kod trakastih šmirgl papira za mašine za šmirglanje.  
  smirgla Pored različite granulacije i različitog materjala od koga su napravljene šmirgle variraju i po obliku u kome se prodaju. Najčešće je to tabak ili traka ali postoje i ovakve okrugle...  
  smirgla koje sa zadnje strane imaju materijal pogodan za lepljenje "na čičak" radi bržeg i lakšeg postavljanja na mašinu za šmirglanje.  
  smirgla Još jedan oblik šmirgle koji se pojavio u skorije vreme je sunđer obložen šmirgl papirom. Često je sa dve strane ovog sunđera šmirgla različite granulacije tako da sa njim posao možete završiti od početka do kraja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download