Opis problema:

Telefonska modularna utičnica - montaža

Potreban alat:

šrafciger, skalpel

Potrebno vreme:

10 minuta

Potreban materijal:  
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

telefonska uticnica

Telefonska utičnica je prilično standardni deo opreme stanova i kuća. I pored toga ima dosta nedoumica u vezi sa povezivanjem telefonske utičnice na telefonsku instalaciju. Zbog toga vam predstavljamo foto priču u kojoj ćemo vam pokazati sve detalje montaže telefonske modularne utičnice.

blankiranje kabla

Prvo je potrebno da kabl koji dolazi do utičnice pripremite za povezivanje. Skalpelom pažljivo presecite spoljni deo izolacije kabla...

blankiran telefonski kabl

i uklonite izolaciju u dužini od oko 5 do 10 cm. Najbolje je da za ovo koristite tup sklapel kako slučajno ne bi oštetili i unutrašnje izolacije svakog pojedinačnog provodnika.

blankirani provodnici

Sada na isti način uklonite izolaciju sa svakog od pojedinačnih provodnika kako bi ih spojili na utičnicu. Za telefonski signal se koriste dve žice pa u slučaju da znate koje su žice korišćene nije potrebno da skidate izolaciju sa sve četiri, već samo sa dve kroz koje dolazi signal.

telefonski priključak Telefonska utičnica ima sa prednje strane 4 kontakta pomoću kojih prenosi signal od instalacije ka telefonu. Pogledajte koje boje žice vode do dva srednja kontakta i na te dve žice povežite dve žice kroz koje dolazi signal od telefonske instalacije u zidu. Na preostala dva mesta možete spojiti preostale dve žice kako ne bi slučajno napravile kratak spoj u utičnici.
modularna telefonska uticnica Nakon što ste izvršili povezivanje, postavite utičnicu na njeno mesto u modularnoj kutiji...
modularna maska ...i vratite masku modularne dozne.
telefonska uticnica

Telefonska modularna utičnica je montirana i spremna za korišćenje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download