Opis problema:

Kako radi termostat za potisni bojler?

Potreban alat:

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

Kako radi termostaz za potisni bojler?

Termostat, ili kako se još naziva i termoregulator  ili termo – prekidač,  je važan element u potisnom bojleru. Na njemu se zadaje temperatura vode u bojleru, a sa druge strane on ima i sigurnosnu ulogu.

Kako radi termostaz za potisni bojler?

Sa spoljašnje strane potisnog bojlera termostat se prepoznaje po skali od 1 do 3 kojom se zadaje temperatura vode između 35 i 85°C.

Kako radi termostaz za potisni bojler?

Kako radi  termostat za potisni bojler? U osnovi to je prekidač koji, kada voda dostigne željenu temperaturu, prekida fazni provodnik i time isključuje grejač, čime prestaje dalje zagrevanje vode.

Kako radi termostaz za potisni bojler?

Princip rada termostata za potisni bojler je jednostavan. Širenje gasa pomera membranu (2) koja opet deluje na električni deo(5) i time prekida dalje napajanje grejača strujom. Delom koji je na šemi označen sa brojem 1, omogućava podizanje i spuštanje membrane čime se reguliše dozvoljena temperatura.

Kako radi termostaz za potisni bojler?

U sondi (4), koja je dalje povezana sa membranom, nalazi se gas koji se skuplja odnosno širi u zavisnosti od temperature vode u potisnom bojleru.

  Kako radi termostaz za potisni bojler?

Sonda (4) se postavlja u cev koja seže duboko u potisni bojler i na taj način je okružena vodom.

 

  Kako radi termostaz za potisni bojler?

Membrana (2)  podseća na dva metalna tanjirića između kojih se nalazi gas. Širenjem gasa u sondi, širi se gas između ovih metalnih tanjirića i razdvaja ih.

 

  Kako radi termostaz za potisni bojler?

Širenje dva tanjirića pomera plastični deo (3) koji, opet, pomera određeni sklop u električnom delu.

 
  Kako radi termostaz za potisni bojler?

Električni deo termostata (5) je vrlo jednostavan. Pritiskom plastičnog dela razdvajaju se kontakti (isključuje se grejač) i suprotno, skupljanjem gasa povlači se plastični deo i time se ponovo uključuje grejač.

 
  Kako radi termostaz za potisni bojler?

Sa spoljašnje strane kućišta termostata vidljiva je poluga kojom se zadaje temperatura (1) na termostatu

 
  Kako radi termostaz za potisni bojler?

Sa unutrašnje strane termostata vidi se da je to običan šraf koji gura membranu prema (ili je odaljava) električnom delu. Ukoliko se poluga zavrće, membrana je bliža električnom prekidaču i, logično, potreban je manji porast temperature i da rad grejača bude prekinut. Ovo je, dakle, slučaj male temperature vode u bojleru. Obrnuto, potrebno je jače širenje gasa da bi se kontakti razdvojili i to bi značilo veću temperaturu vode u bojleru.

 
  Kako radi termostaz za potisni bojler?

Na ovoj slici se može videti kako su elementi međusobno raspoređeni u termostatu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download