Opis problema:

Ubodna testera - kako odabrati sečivo?

Potreban alat:

-

Potrebno vreme:

-

Potreban materijal: -
Upozorenje:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Vaša preporuka :

ubodna testera

Ubodna testera je široko rasprostranjen alat posebno kada je u pitanju brzo sečenje materjala u situacijama gde se ne traži velika preciznost. Najčešće se koristi za rezanje drveta, a manje je poznato da može da seče široku paletu drugih materjala. Ova mogućnost prvenstveno zavisi od sečiva koje koristimo.

 

 

 

Materijali koji se mogu seći. Sečiva ubodne testere mogu da seku čitavu paletu tvrdih i mekih materjala ali sva sečiva nisu ista. Zbog toga je važno da za određeni materijal koristimo odgovarajuće sečivo. Korišćenjem neodgovarajućeg sečiva  može dovesti do lošeg reza, krivljenja odnosno loma sečiva, oštećenja materjala ili same ubodne testere

Odgovarajućim sečivom mogu se seći sledeći materjali: drvo, tvrdo i meko, metal najčešće čelik i aluminijum, keramika, plastika, fiberglas i pleksiglas, beton, gips, mermer, karton, koža...

 

Vrste sečiva za ubodnu testeru. Veoma je važno prilikom kupovine sečiva odabrati sečivo sa odgovarajućom glavom za pričvršćivanje u ubodnu testeru. T – glava i U – glava su najčešće. Ipak ubodne testere nekih proizvođača koriste isključivo sečiva sa specifičnom oblikom glave svojstvenim samo za tog proizvođača. U uputstvu za korišćenje ubodne testere pronaćićete podatak o tome koje glave sečiva se mogu koristiti u vašoj ubodnoj testeri. Neke ubodne testere dozvoljavaju upotrebu više oblika glava sečiva.

 

t tip

T - glava. Ova glava je veoma popularna jer ne zahteva nikakav alat za zamenu sečiva. Omogućava brzu zamenu sečiva. Sečiva sa T – glavom mogu se koristiti i u testerama koje su predviđene za sečiva sa U - glavom

u tip

U - glava zahteva da se prilikom zamene sečiva koristi dodatni alat najčešće odgovarajući imbus ključ pomoću koga se zatežu I odpuštaju šrafovi koji drže sečivo na mestu.

  ubodna testera

Veličina sečiva. Veličina sečiva varira kako po dužini tako i po debljini i potrebno je odabrati je na osnovu materjala koji se seče i načina na koji se seče. Dužina sečiva treba da bude bar 2cm veća u odnosu na debljinu materjala koji se seče. Širina i debljina sečiva odražava njegovu fleksibilnost i mogućnost manevrisanja.  Iz razloga što sečiva nemaju oslonac sa donje strane, duža sečiva su deblja kako bi predupredili savijanje/krivljenje tokom sečenja. Sečiva koja su tanja i uža koriste se uglavnom za isecanje krivih linija.

 
   

Izrada sečiva. Sečiva se izradjuju od različitih metala i jedinjenja. Generalno, što je čvršći materijal od koga je sečivo napravljeno to se njime može seći tvrđi materijal. S druge strane neka sečiva se ponašaju jednako dobro pri sečenju i tvrđih i mekših materjala posebno drveta. Zbog toga je važno da svaki put kada kupujete sečivo proverite njegove specifikacije koje je dao proizvođač i da se toga pridržavate tokom rada. Najčešće korišćeni materjali za izradu sečiva su:
Visoko ugljenični čelik (High Carbon Steel skraćenica HCS),sadrži 0,6 do 0,9 procenata ugljenika. Ugljenični čelik je fleksibilan i dobro seče mekše materjale. Ovakva sečiva su najslabija i najbrže se troše. S obzirom na to da imaju nisku cenu i da dobro seku drvo dosta se koriste.
Brzorezni čelik (high speed steel  skraćenica HSS) je tvrđi od visokougljeničnog čelika ali nije toliko fleksibilan. Može da seče tvrđe materjale.
Bi-metalna sečiva su napravljena od dve vrste čelika: od brzoreznog čelika i visoko ugljeničnog čelika. Telo oštrice je od visokougljeničnog čelika i obezbeđuje fleksibilnost. Zubi sečiva su od brzoreznog čelika i mogu da seku tvrde materjale. Kombinacija dva metala daje idealnu kombinaciju za sečenje tvrdih materjala. Bi metalna sečiva traju i do 10 puta duže od sečiva od jedne vrste čelika.
Volfram karbid sečiva. Ovaj materijal nanosi se na čeličnu osnovu umesto zubaca i omogućava izuzetno gladak rez. Kao sečivo ubodne testere volfram karbid je veoma efikasan u sečenju najtvrđih materjala i za druge specifične primene. Ovakva sečiva su često najskuplja. Ova sečiva uglavnom nemaju zube već deo koji seče izgleda slično gruboj šmirgli.

 
 

ravni zubi

talasasti

u stranu

Zubi sečiva ubodne testere. Izgled zuba sečiva definiše vrstu reza. Koliko je rez grub ili fin određuje oblik i raspored zuba sečiva.

Šta je to TPI oštrice?Broj zuba na sečivu izražava se u broju zuba po inču (teeth per inch – TPI). U principu za sečenje tvrđih materjala koristi se veći TPI dok mekši materjali mogu bolje da se iseku oštricama sa nižim TPI. Broj zuba po inču takođe ima uticaja na brzinu sečenja i na finoću reza. Rez je finiji što je veći TPI.

Vrsta zuba sečiva. Zubi mogu biti duži ili kraći, pravi ili zakrivljeni. Duži zubi se koriste za grublje rezove. Kraći zubi seku sporije ali prave finiji rez. Pored ovoga, zubi mogu imati različiti oblik: talasasti, ravni, zubi izbačeni sa strane, zubi okrenuti u suprotnom smeru...

Dok se zubi spomenuti gore najčešće koriste sa sečenje ubodnom testerom, neki materijali koji imaju posebno veliku tvrdoću kao na primer keramičke pločice zahtevaju oštrice sa izuzetno kratkim zubima ili bez zuba. Ovakve oštrice seku više kao turpija nego kao testera.

 
   

Zaključak. Pravilan izbor oštrice za ubodnu testeru je izuzetno važan u koliko želimo da postignemo željeno prilikom sečenja. Najvažnije od svega je da poštujemo uputstva proizvođača, da izaberemo glavu sečiva koja odgovara ubodnoj testeri, a da sečivo (vrstu materjala, oblik zuba) odaberemo u skladu sa materjalom koji planiramo da sečemo, u skladu sa brzinom sečenja i u skladu sa finoćom i oblikom reza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download