Opis problema:

Unimer

Potreban alat:

Potrebno vreme:

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

 

OPREZ! Pri nestručnom merenju unimerom možete ugroziti sopstveni ili tudji život i zdravlje i prouzrokovati materijalnu štetu. Neka vam ovaj tekst posluži u informativne svrhe, a praktična merenja prepustite profesionalcima jer se u ovom tekstu ne mogu nabrojati sve opasnosti koje vrebaju pri praktičnom radu!
OPASNO PO ŽIVOT! pazite da pri merenju slučajno ne dodirnete neizolovane delove provodnika ili pipaljki univerzalnog instrumenta.

 

Ono što je posebno važno pri radu sa unimerom je da dobro znate njegove karakteristike odnosno granične vrednosti napona i struje koje sa određenim instrumentom možete meriti kako ne bi došlo do nastanka povreda pri radu ili oštećenja instrumenta. Isto tako je važno da vodite računa u kom opsegu trenutno radite kako ne bi oštetili instrument.

Unimer

Ako merite napon, voltmetar treba povezati paralelno sa izvorom

Unimer

dok se pri merenju struje ampermetar vezuje na red sa ostalim potrošačima.

Unimer

Pri merenju otpora, za dobijanje tačnih rezultata merenja neophodno je element koji merimo električno odvojiti od ostalih elemenata kola kako bi dobili tačne rezultate merenja.

   

Kada koristite ampermetar za merenje jednosmerne struje važno je da crvenu pipaljku ampermetra (+) spojite sa provodnikom koji dolazi sa pozitivnog kraja strujnog izvora (+), a crnu pipaljku sa provodnikom koji dolazi sa negativnog kraja (-). U slučaju da krajeve okrenete suprotno kod digitalnih instrumenata će se pojaviti predznak minus na displeju, dok se većina analognih (sa kazaljkom) instrumenata može na ovaj način oštetiti jer kazaljka ne može skretati na obe strane instrumenta. I prilikom merenja jednosmernog napona moramo voditi računa o polaritetu iz istog razloga kao i kod merenja jednosmerne struje.

 

   

Merenje naizmeničnog napona i struje daje uvek pozitivne veličine bez obzira na to kako smo povezali pipaljke.

 

   

Pri merenju otpornosti, važno je da otpor koji merimo odvojimo od ostalih elemenata električnog kola u kome se nalazi kako ostali elementi kola ne bi imali uticaj na tačnost merenja. Pre merenja birač opsega ommetra postavimo u odgovarajući položaj. Ako ne znamo koju vrednost otpora da očekujemo kao rezultat merenja, biramo onaj opseg u kome predpostavljamo da će biti rezultat. Pipaljkama unimera dodirnemo krajeve otpora i očitamo vrednost. Ako smo na ommetru odabrali veći opseg od onoga u koji spada veličina koja treba da se dobije merenjem, na ekranu instrumenta će se prikazati da je otpornost nula ili jako bliska nuli. Ovo nam ukazuje da smanjimo opseg i ponovimo merenje. Ako na ekranu instrumenta očitamo da je otpornost beskonačna ili jako velika, to nam ukazuje da treba da povećamo opseg i ponovimo merenje

 
   

U slučaju merenja unimerom struje ili napona, ako odaberemo opseg manji od onog u kome se nalazi merena veličina vrlo je verovatno da će instrument pregoreti. Zbog toga je preporučljivo da ako niste sigurni kakve rezultate treba da dobijete merenjem, merenje uvek započnete od najvećeg opsega.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download