Opis problema:

Naizmenični prekidač

Potreban alat:

Probna lampa

Potrebno vreme:

10 minuta

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

 

Pomoću naizmeničnog prekidača moguće je uključivati jedan izvor svetlosti ali sa dva različita mesta. Često se ugrađuju u hodnicima gde se na ulazu može upaliti svetlo a na drugom kraju, pri izlasku, ugasiti. Dakle, za ovo je potrebno montirati dve naizmenična prekidača na dva kraja prostorije.

Naizmenični prekidač

Sa prednje strane naizmenični prekidač se po ničemu ne razlikuje od jednopolnog prekidača.

Naizmenični prekidač

Ali sa druge strane postoji razlika. Za naizmenični prekidač su karakteristična tri šrafa po kojima se on može lako razlikovati od jednopolnog prekidača.

Naizmenični prekidač

Takođe, mesto na zidu predviđeno za ovakav prekidač snabdeveno je sa tri provodnika.

Naizmenični prekidač

Na slici vidimo princip rada dva prekidača. Kao što vidite predstavljene su četiri moguće kombinacije. Dve u kojima sijalica svetli i dve u kojima je ona ugašena.

Naizmenični prekidač

Da bi ustanovili gde koji provodnik treba povezati, najpre se treba uveriti da su svih šest provodnika međusobno razdvojeni. Tri u jednoj dozni i tri u drugoj. Zatim uključiti pripadajući osigurač. Potom pažljivo probnom lampom dotaknuti svih šest provodnika. Samo jedan od njih je fazni provodnik i na njemu će probna lampa svetliti. Zapamtite koji je to provodnik i isključite osigurač.

  Naizmenični prekidač

Taj provodnik će te stegnuti srednjim šrafom prvog naizmeničnog prekidača.

 

  Naizmenični prekidač

Ostala dva provodnika vezaćete na preostala dva šrafa. Razmeštaj ovih provodnika na ta dva šrafa nije bitan.

 

  Naizmenični prekidač
Montiraćete prekidač na zid i učvrstiti stezanjem šrafova na prednjoj strani naizmeničnog prekidača. Preklopnik će te postaviti u jedan od dva moguća položaja kao na slici a zatim još jednom, privremeno, uključiti osigurač.
 
  Naizmenični prekidač
Na drugoj dozni ćete tražiti koji provodnik ima fazu. Kada ga nađete, zapamtite koji je,
 
  Naizmenični prekidač
A onda prebacite preklopnik na prvom naizmeničnom prekidaču u drugi položaj
 
  Naizmenični prekidač
Zatim ćete probnom lampom tražiti fazni provodnik na jednom od preostala dva provodnika (ne proveravate provodnik koji je bio fazni u prvom položaju preklopnika). Kada nađete koji je zapamtite ga i isključite osigurač.
 
  Naizmenični prekidač
U ovom trenutku za Vas je bitan onaj treći provodnik koji ni u kom slučaju nije bio fazni.
 
  Naizmenični prekidač
Upravo njega ćete vezati na srednji šraf drugog naizmeničnog prekidača. A ostala dva provodnika vežite na slobodne šrafove.
 
  Naizmenični prekidač
Sada učvrstite drugi naizmenični prekidač na zid, uključite osigurač i proverite da li naizmenični prekidači ispravno rade.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download