Opis problema:

Šuko utičnica

Potreban alat:

probna lampa

Potrebno vreme:

10 min

Potreban materijal: šuko utičnica

Vaša preporuka :

U nekoliko slučajeva imamo potrebu da zamenimo šuko utičnicu. Ukoliko vidite da je zaštitna plastika napukla ili slomljena neophodno je zameniti utičnicu jer postoji opasnost od strujnog udara. Kod oštećenja kontakata usled kratkog spoja,  takođe je neophodna zamena. Nekada je dovoljno kontakte samo stegnuti kleštima ukoliko su previše rašireni i utikač u njima labavo stoji. Ipak ovo je primenjivo samo kod relativno novih utičnica. Kod onih starijih, materijal od kojeg su napravljeni kontakti je već izgubio elastičnost i zamena kompletne šuko utičnice je neminovna.

Šuko utičnica

Pre nego što počnemo sa zamenom stare utičnice neophodno je odrediti koja „rupa“ predstavlja fazu. To se radi probnom lampom. Provera faznog voda se izvodi tako što se probnom lampom ispitaju oba kontakta. Upaljena tinjalica na probnoj lampi pokazuje fazni provodnik. Tu informaciju ćemo za sada da zapamtimo. Potom ćemo da isključimo odgovarajući osigurač i ponovo proveriti probnom lampom da li u utičnici postoji napon (oba kontakta). Ukoliko smo se uverili da sijalica na probnoj lampi NIJE zasvetlila i time se uverili da ste isključili pravi osigurač,  možemo početi sa demontažom utičnice.

Šuko utičnica

Odvijanjem šrafa u sredini šuko utičnice skidamo zaštitnu plastiku odnosno bakelitni poklopac.

Šuko utičnica

Oslobodite dva šrafa kao što je prikazano na slici. Odvijanjem ovih šrafova, dve kotve koje su bile usidrene bočno u zid, priljubljuju se na telo utičnice posle čega se ona lako vadi iz zida.

Šuko utičnica

Zastanimo na trenutak i proučimo ovu sliku. Vidimo da su tri provodnika učvršćena sa tri šrafa. Na levi i desni šraf su vezani fazni i nulti provodnik (to su one dve „rupe“ na utičnici). Na početku smo probnom lampom ustanovili da je, u ovom slučaju, u desnoj „rupi“ odnosno na desnom šrafu faza. To nam govori da je na drugu „rupu“ odnosno šraf vezana nula. Na srednji šraf je vezan zaštitni provodnik ili uzemljenje (dva lima koja se nalaze između rupa). Neobično je važno da zapamtite boju tog provodnika jer na novoj utičnici on mora biti povezan upravo na to mesto. U ovom slučaju on je crvene boje. Ako su svi provodnici iste boje možete koristiti izolir traku za obeležavanje. Kardinalna je greška zameniti fazni provodnik sa zaštitnim provodnikom jer bi se napon tako doveo na kućište električnog uređaja, a to bi bilo opasno po život. Dakle, ako ne želite da zaigrate „strujno kolo“... zapamtite koji provodnik je uzemljenje a koji faza. Kada ste sve to lepo zapamtili otpustite šrafove i oslobodite provodnike.

  Šuko utičnica

Ukoliko ste sve uradili kako treba ispred sebe imate sličnu situaciju kao na slici. U ovom slučaju crni provodnik je faza, sivi provodnik je nula i ono najbitnije crveni provodnik je zaštitni provodnik ili uzemljenje. Standard kaže da se na crni provodnik veže faza, plavi nula a žuto-zeleni uzemljene ali ne treba se na to osloniti, naročito ako se radi o starijoj gradnji.

 

  Šuko utičnica

Nekada se može desiti da provodnici budu iste boje. U tom slučaju preporuka je obeležiti fazni i zaštitni provodnik različitim bojama izolir trake. U prodaji postoje različite boje ovih traka, crna za fazu, plava za nulu i žuto zelena traka za uzemljenje. Jako je praktično koristiti raznobojne trake i u razvodnim kutijama tako da se, ako se javi potreba, po otvaranju razvodne kutije odmah ima jasna situacija.

 

  Šuko utičnica
Na novu šuko utičnicu najpre povežite zaštitni provodnik (srednji šraf). Na preostala dva šrafa, levo i desno, učvrstite fazu i nulu. Da li će faza biti na levom a nula na desnom ili obrnuto, nije važno. Skrenuo bih pažnju da šrafove kojima se provodnici pričvršćuju na kontakte dobro zategnete. Labav kontakt dovodi do zagrejavanje. Ono uzrokuje brzo habanje utičnice i vrlo brzo ćete je morati ponovo menjati ili... ukoliko imate neku tursku, kinesku ili kakvu već „proverenu“ utičnicu... možda ćete zvati vatrogasce u goste.
 
  Šuko utičnica
U ovoj fazi zamene šuko utičnice treba obratiti pažnju da samo telo bude u horizontali. Naravno, ako su sve ostale utičnice u stanu ili kući ukrivo postavljene onda iskrivite i ovu, nije u redu da posle ona jedina „bode oči“ :)
 
  Šuko utičnica
Učvrstite je zatežući dva bočna šrafa kao na slici.
 
  Šuko utičnica
Pre nego što pročitate „preostaje samo da montirate zaštitnu masku i proverite ispravnost....“ da li ste se zapitali kako se to učvršćuje utičnica stezanjem dotičnih šrafova? E, misteriju otkriva slika. Utičnice, prekidači i svi elementi koji se ugrađuju u doznu opremljeni su sa dve uporne kandže. Zavrtanjem šrafova one se šire i tako sprečavaju ispadanje elementa iz dozne.
 
  Šuko utičnica
Sada zaista preostaje da postavite zaštitnu masku preko utičnice i da je pričvrstite šrafom kao na slici.
 
  Šuko utičnica
Vratite osigurač u prvobitni položaj i isprobajte novu utičnicu. Ako uređaj koji ste uključili u nju radi dobro, ispravno ste zamenili šuko utičnicu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download