Opis problema:

Trofazni šuko utikač

Potreban alat:

šrafciger, skalpel, lemilica

Potrebno vreme:

10 minuta

Potreban materijal:  

Vaša preporuka :

trofazni šuko utikač

Trofazni šuko utikač služi za povezivanje velikih kućnih potrošača (šporete, TA peći i slično) na električnu mrežu. Svojom velikom snagom ti potrošači bi suviše opteretili monofazno napajanje. Zbog toga oni koriste istovremeno napajanje iz tri različite faze (trofazno). Montiranje trofaznog šuko utikača na kabl je veoma jednostavno i svaki kućni majstor će, uz ovo uputstvo,  lako da obavi ovaj posao po sistemu uradi sam.

trofazni šuko utikač

Da bi rastavili trofazni šuko utikač i pristupili njegovim kontaktima potrebno je sa njegove donje strane odšrafiti dva šrafa.

trofazni šuko utikač

A zatim razdvojiti telo utikača na dva dela.

trofazni šuko utikač

U kućištu trofaznog šuko utikača videćete pet kontakata (šrafova) raspoređenih u dva reda. U jednom redu su tri kontakta i na njih se učvršćuju tri provodnika koji predstavljaju faze. U drugom redu su dva kontakta na koja se pričvršćuju provodnici nule i uzemljenja.

trofazni šuko utikač

Ako pogledate utikač sa prednje strane (kao na slici) uočićete da je levi kontakt bele boje a desni žute. Na levi (gledano iz ovog ugla) kontakt koji je bele boje pričvršćuje se zaštitni provodnik ili uzemljenje, a na desni koji je žute boje veže se nulti provodnik.

  trofazni šuko utikač

Kabl koji se montira na ovaj utikač mora da raspolaže sa pet provodnika od kojih je svaki, ne manjeg preseka, od 2.5 mm2. Neophodno je zajedničku izolaciju skinuti u dužini, nekih, 3.5 - 4 cm.

 

  trofazni šuko utikač

Ispred sebe ćete ugledati pet provodnika različitih boja. Zaštitni provodnik ili uzemljenje je uvek žuto – zelen. Nulti provodnik je uvek plavi. Preostala tri provodnika su namenjena trima fazama i njihova boja ne mora da bude uvek ista kao na slici (sivi, braon, crni). Mogu da budu razne kombinacije ovih boja. Samo crni, dva crna i jedan braon i slično.

 

  trofazni šuko utikač

Dalje, svakom provodniku skinite izolaciju u dužini otprilike 8 mm.

 
  trofazni šuko utikač
Otpustite dva šrafa koji se nalaze na gornjoj strani poklopca utikača kako bi ste popustili držač za kabl koji onemogućava izvlačenje kabla iz utikača.
 
  trofazni šuko utikač

Provucite kabl kroz držač kao na slici

 
  trofazni šuko utikač
Pre nego što počnete da montirate trofazni šuko utikač na kabl, predložio bih vam da zalemite vrhove provodnika. Iz dva razloga. Jedan je da ćete lakše pričvrstiti provodnike na kontakte bez da vam „pobegne“ pola licni ispod šrafa, što nije dobro. A drugi je što tako objedinjene licne provodnika čine dobar spoj sa kontaktima utikača. Kod ovako velikih potrošača to je bitno. Loši spojevi se greju i ubrzo može doći do kvara na utikaču.
 
  trofazni šuko utikač
Sada ostaje samo spojiti odgovarajuće provodnike na, njima određene, kontakte. Dakle žuto-zeleni provodnik (zemlja) spaja se na beli kontakt (takođe levi od dva koja vidite na slici). Plavi provodnik (nula) spajate na desni, žuti kontakt.
 
  trofazni šuko utikač
Preostala tri provodnika vezujete na tri slobodna šrafa. Raspored faza na kontaktima nije važan.
 
  trofazni šuko utikač
Spojite dva dela trofaznog šuko utikača i zategnite šrafove koji ih drže.
 
  trofazni šuko utikač
Zatim stegnite dva šrafa na poklopcu, koje smo već pomenuli, a koji će učvrstiti utikač na kablu.
 
  trofazni šuko utikač

Time je montaža završena. Uključite potoršač u trofaznu šuko utičnicu i skuvajte kafu na novom šporetu ili se ogrejte uz novu TA peć.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
             
   

Struja Voda Kanalizacija Farbanje Krečenje Zidanje Razno Stolarija Podovi Zidovi Fasada Kuhinja
Kupatilo Vrt Bašta Voćnjak Porodična ekonomija Forum Pitanja Oglasi Linkovi Alat i pribor Download