Improvizacije

Improvizovani kirner

28/01/2018 1501 Views

Improvizacije su odlika Uradi Sam majstora. Pogledajte kako možete da napravite improvizovani kirner.