Čišćenje laserskog štampača

13/02/2019 Popravke 5589 Views
Laserski štampači su se pokazali kao najbolja tehnika za štampanje. Ponekada odštampana stranica nije baš onakvog kvaliteta koji očekujete. Ništa strašno, uz malo čišćenje sve će biti po starom.

Laserski štampači su se pokazali kao najbolja tehnika za štampanje. Obično ne prave nikakve probleme, zadate komandu da štampa i on štampa. Međutim, ponekada odštampana stranica nije baš onakvog kvaliteta koji očekujete. Ništa strašno, uz malo čišćenje sve će biti po starom.


Potreban alat:

Potreban materijal: papirna maramica


odštampan tekst www.mojaradionica.com na papiru

Laserski štampač može da odštampa baš dosta kopija pre nego što počne da pravi probleme u radu. Najčešće loše kopije izgledaju kao na slici. Uglavnom su to crni tragovi uzduž papira koje ste odštampali.


laserski štampač

Kako bismo se oslobodili loših kopija potrebno je da očistimo laserski štampač. Pre početka rada štampač obavezno isključite iz struje.


otvaranje laserskog štampača

Otvorite poklopac koji koristite za zamenu ketridža…


vađenje tonera iz laserskog štampača

i izvadite ketridž. Na njemu se, ispod poklopca, nalazi…


bubanj laserskog štampača

…bubanj koji je najčešći krivac za mrlje na papiru. Odmah ćete primetiti crne tragove na bibnju, slične onima na papiru. Ako je tako, potrebno je očistiti bubanj.


čišćenje bubnja laserskog štampača

Bubanj se ne sme direktno dodirivati rukama, već ga treba nežno očistiti papirnom maramicom ili mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.


odštampan tekst www.mojaradionica.com na papiru

Nakon čišćenja vratite ketridž u štampač i isprobajte. Kopije su sada čiste!

Related articles