Demontaža kontrolne table na Golfu 2

11/04/2019 Procedure 7112 Views
Ako Vam se ukaže potreba za demontažu kontrolne table na Golfu2 zbog nekog iznenadnog kvara nekog od pokazivača, pogledajte postupak

Zbog kvara nekog od pokazivača na kontrolnoj tabli, i zbog njegove zamene, imaćete potrebu da demontirate kontrolnu tablu. Kod novijih automobila to je malo komplikovaniji posao, ali kod starih, kao sto je Golf II, to je vrlo lako.


Potreban alat: šrafciger

Potreban materijal:


skidanje volana

Najpre, treba skinuti volan i time omogućiti pristup kontrolnoj tabli. Zavisno od toga da li imate originalni volan ili nešto naknadno ugrađeno, sam postupak će se razlikovati u nekim detaljima.


skinut volan

Kada ste to uradili imate čistu situaciju ispred sebe. Da bi se izvadila kontrolna tabla mora se demontirati plastična maska koja se nalazi oko nje.


demontaža komandne table na Golfu 2

Prvo se izvijaju šrafovi iznad kontrolne table kao što je označeno na slici


demontaža prekidača za svetlo kod Golfa 2

Sledeći šraf se krije iza prekidača za svetlo. Uz pomoć malog šrafcigera i proste poluge, izbacite prekidač iz svog ležišta.


demontaža prekidača za svetlo kod Golfa 2

U dnu ležišta prekidača za svetlo, vidljiv je šraf. Odvijte i njega.


skidanje maske sa kontrolne table Golfa 2

Sa desne strane table, ispod maske za prekidač krije se još jedan šraf.


šraf koji drži masku kod Golfa 2

Ukoliko imate ugrađen CD plejer, moracete i njega da demontirate pošto se tu krije još jedan šraf.


poluge za regulaciju temperature kod Golfa 2

Dalje je potrebno da izvučete ručkice za uključivanje grejanja i ventilatora.


demontaža komandne table kod Golf 2

Što će Vam omogućiti da skinete masku koja skriva mehanizam za ventilaciju. Ispod nje se nalaze još tri šrafa koja morate skinuti.


demontaža komandne table kod Golf 2

Posle ovoga je moguće skinuti plastičnu masku i pristupiti kontrolnoj tabli


demontaža komandne table kod Golf 2

Sama kontrolna tabla je učvršćena sa jednim šrafom sa desne strane


demontaža komandne table kod Golf 2

Jednim šrafom sa leve strane


demontaža komandne table kod Golf 2

I još jedan šraf na sredini drži kontrolnu tablu na svom mestu


demontaža komandne table kod Golf 2

Pre nego što izvadite kontrolnu tablu morate da skinete konektor, koji se nalazi sa donje strane (samo za modele sa obrtometrom) i sajlu (obeležena strelicom na slici). Kod sajle će te se malo pomučiti pošto morate zavući ruku iza table, pritisnuti plastični osigurač i izvući je iz table. Tek tada tablu možete da izvučete sa svog mesta. Ponovno vraćanje kontrolne table na mesto ide obrnutim redom.

Related articles