Demontaža maske ugradne mašine za sudove

20/11/2019 Procedure 13366 Views

Mašina za pranje sudova odavno je postala nezaobilazna oprema svake moderne kuhinje. Modela ima raznih ali se mogu svrstati u tri kategorije, a to su potpuno ugradne mašine, polu-ugradne (one mašine kojima se vidi samo deo prednje strane na kojoj se nalaze komande) i mašine koje nisu ugradne.


Potreban alat: šrafciger

Potreban materijal:


ugradna mašina za sudove

Prilikom renoviranja kuhinje u kojoj je ugrađena ugradna mašina za pranje sudova ili u slučajevima kada se stara ugradna mašina zamenjuje novom, potrebno je sa vrata mašine skinuti drveni panel i montirati novi odnosno prebaciti ga na novu mašinu. U ovoj foto priči pokazaćemo kako se skida drveni prednji panel sa ugradne mašine za sudove.


ugradna mašina za sudove

Pre započinjanja bilo kakvih radova svakako isključite aparat iz struje i zavrnite dovod vode. Kako bi ste skinuli prednji panel potrebno je da prvo otvorite vrata od mašine…


rastavljanje vrata ugradne mašine za sudove

…a zatim da pronađete mesta na kojima se nalaze šrafovi koji ga drže. U ovom slučaju neki šrafovi se nalaze ispod plastičnih poklopaca – skrivača.


demontaža maske ugradne mašine za sudove

Na različitim tipovima mašina šrafovi koji drže prednji panel nalaze se na različitim mestima. U našem slučaju mesta šrafova prikazana su strelicama na slici. Vodite računa da ne odvrnete šrafove koji služe da učvrste konstrukciju vrata mašine već samo one koji drže prednji panel. Nekad je ove šrafove lako naći (kada su ispod plastičnih skrivača), a opet nekad i nije tako lako (kada se nalaze na potpuno nepristupačnom mestu npr. sakriveni u okviru šarki. Takve šrafove dodatno je teže uočiti jer su često premazani slojem plastike da ne rđaju pa se stapaju sa okolinom. Na nekim modelima mašina nije moguće razlikovati šrafove koji služe da učvrste konstrukciju vrata u odnosu na one koji drže prednji panel. U tom slučaju, šrafcigerom, možete odvrtati jedan po jedan šraf – one kraće odmah zavrnite nazad, a one duže izvadite jer su najčešće oni zaduženi za držanje prednjeg panela.


demontaža maske ugradne mašine za sudove

Na kraju kada pronađete i odvrnete sve šrafove, a trebalo bi da ih bude četiri, povucite prednji front u smeru koji pokazuju strelice obavezno ga pridržavajući. Front će se pomeriti nekoliko santimetara u smeru u kome ga vučete, a onda će se klizači koji ga drže osloboditi i front će se od vrata mašine odvojiti nadole.


prednji panel mašine za sudove

Na taj način ste skinuli prednji panel.


vrata mašine za sudove bez panela

Sada možete da promenite mašinu i na novu vratite postojeći panel ili da na postojeću mašinu ugradite novi panel.

Related articles