Precizni dozator tečnosti

11/01/2020 Improvizacije 3302 Views

Doziranje tečnosti je relativno čest zadatak uradi sam majstora, bez obzira da li se radi o pravljenju smeše ili dolivanju tečnosti. Napravite sami jedan precizni dozator tečnosti


Potreban alat:

Potreban materijal: Plastična flaša sa čepom, čačkalica, upaljač, makaze


plastična flaša

S obzirom na to da je prilikom dolivanja tečnosti potrebno da imamo dozator tečnosti koji nam omogućava dolivanje tečnosti na nepristupačna mesta bez prosipanja kao i precizno određivanje količine tečnosti koju dolivamo pripremilki smo vam foto priču u kojoj ćmo vam prikazati kako na jednostavan način, a bez finansijskog opterećivanja možete napraviti dozator. Za početak potrebna nam je plastična flaša sa čepom.


plastični čep i čačkalica

Prvo odvrnemo čep sa flaše. U ovom trenutku bi mogli samo da izbušimo odgovarajuću rupu na čepu međutim dozator ne bi imao svoju osnovnu funkciju, a to je da može da priđe nepristupačnim mestima.


sečenje čačkalice sa makazama

Pre nego što počnemo potrebno je da čačkalicu skratite tako da ona više nema oštar kraj. To možete učiniti makazama ili skalpelom. Naravno, za ovo možete koristiti bilo šta tanko, poput čačkalice, parče žice, ekser…


zagrevanje plastičnog čepa iznad plamena sveće

Sada držite čep iznad plamena sveće ili upaljača nekoliko trenutaka kako bi se plastika od koje je napravljen čep omekšala i postala elastična.


pravljenje preciznog dozatora tečnosti

Kada primetite da se dno čepa počinje da topi, polako kroz njega gurajte čačkalicu dok ne dobijete oblik kao na slici.


pravljenje preciznog dozatora tečnosti

Nakon što ste napravili dozator tečnosti, sačekajte da se plastika ohladi, izvucite čačkalicu i makazama odsecite vrh kako bi tečnost mogla da prolazi.


precizni dozator tečnosti

Vratite čep na flašu i dozator za tečnosti je gotov. Sve što treba da uradite je da nagnete flašu i kroz precizni dozator će da krene tačnost u tankom mlazu ili kap po kap, u odnosu na to koliku rupu ste otvorili na vrhu dozatora. Zbog izduženog dela na dozatoru tačnost je moguće aplicirati i na nepristupačnim mestima. Ovo je veoma zgodan osobina za podmazivanje nepristupačnih delova neke mašine ili sl.


precizni dozator tečnosti

U koliko često imate potrebu za dozatorima različitih protoka i oblika, možete ih napraviti sami još nekoliko i po potrebi menjati na flaši koju koristite. Na sajtu crystal smo pronašli nešto drugačiji ali isto interesantan dozator za tečnost.

Related articles