Držač pisama od disketa

08/08/2018 Projekti , Za decu 2341 Views

Nakon pojave CD i fleš memorije milioni disketa su postale beskorisne. Evo jedne ideje da ih povratite u život.

Svaki mesec se sakupi određen broj pisama u kojima se nalaze računi za razne komunalije. Bilo bi lepo da stoje na jednom mestu sve dok ne dođe plata i vreme da se plate računi. Iskoristite davno odbačene diskete i napravite originalni držač za pisma.


Potreban alat:

Potreban materijal: Diskete, navojne šipke, matice


 diskete, navojne šipke i matice 

Diskete su nekada bile neizostavan medij za odlaganje podataka. Vremenom, nova tehnologija je diskete poslala u zaborav. Ovaj projekat će omogućiti novi život disketama i novu namenu. Za ovaj izuzetno jednostavan projekat potrebno Vam je pet disketa, dve navojne šipke dužine 12 cm i 20 matica.


navojne šipke i matice

Navojne šipke mogu biti proizvoljnog prečnika, mada preporuka je da budu 4 mm. Ovaj prečnik odgovara rupama koje već postoje na disketama. Dužina od 12 cm je uzeta proizvoljno. Ona može biti i veća ili manja u zavisnosti koliko će ovaj držač da ima pregrada, odnosno disketa.


našrafljivanje matice na navojnu šipku

Samo sastavljanje držača za pisma od disketa je vrlo jednostavno. Na početku zašrafite prvu maticu tako da se ona poravna sa krajem navojne šipke. To uradite na obe navojne šipke.


sastavljanje držača pisama od disketa

Zatim obe navojne šipke, sa postavljenim maticama na krajevima, provucite kroz rupe koje postoje na disketama, kao na slici.


sastavljanje držača pisama od disketa

A zatim disketu na svom mestu učvrstite sa sledeće dve matice na navojnim šipkama, kao na slici.


sastavljanje držača pisama od disketa

Sledeći korak se sastoji o navijanju još jednog para matica do pozicije na kojoj će se nalaziti sledeća disketa, odnosno pregrada. U našem slučaju je to razmak od 2 cm. Naravno razmak je totalno proizvoljan i možete ga prilagoditi svojim potrebama.


sastavljanje držača pisama od disketa

Nakon toga stavljate sledeću disketu….


sastavljanje držača pisama od disketa

I tako red disketa, red šrafova i dolazite do samog kraja. Svaku maticu dobro stegnite tako da se disketa čvrsto fiksira na svom mestu.


držač pisama od disketa

I to je to. U ovom držaču možete da držite pristiglu poštu ili da Vam to bude, svojevrstan separator u koji ćete da sortirate plaćene i neplaćene račune, ili račune po mesecima ili…..

Related articles