Galvanski rastavljač

04/04/2019 Popravke 6848 Views
Ako vam TV bruji a na ekranu vidite providne horizontalne pruge koje se pomeraju  kada spojite kompjuter na njega onda Vas muči ground loop efekat. Bez brige, problem se može lako rešiti.

Svi koji su spajali kompjuter sa TV-om koji je imao kablovsku televiziju mogli su da se uvere u pojavu smetnji koje se manifestuju kao nekoliko providnih horizontalnih linija koje se lagano pomeraju preko ekrana od dole ka gore a pri tome se iz zvučnika čulo neprijatno brujanje. Ovo se u stručnoj terminologiji naziva „brum slike“ a prouzrokovan je tzv. „ground loop“ efektom.


Potreban alat: digitalni unimer

Potreban materijal: galvanski rastavljač


šematski prikaz ground loop

Šta je to ustvari „ground loop“ ili earth loop? Vaš kompjuter je uzemljen preko šuko utičnice. Takođe kablovski operater je svoj sistem uzemnio na mestu izvora signala. Teoriski ove dve tačke bi trebale biti na istom potencijalu ali u praksi nikada nisu. Ta razlika potencijala je, praktično napon koji izaziva stvaranje struje. Upravo ova struja, frekvencije 50 Hz, na zvučnicima se čuje kao brujanje. To zatvaranje strujnog kruga preko uzemljenja se naziva „ground loop“ i glavni je krivac za interferencije i šumove u audio i video sistemima.


merenje napona unimerom

Kako dijagnostikovati ground loop efekat? Pokušajte prvo isključiti koaksilni kabl iz TV. To bi trebalo rezultirati nestankom smetnji. Isto bi se desilo sa iskopčavanjem provodnika koji spaja TV i kompjuter. Ukoliko se to dogodi uhvatili ste krivca. Takođe možete uzeti digitalni unimer i izmeriti napon između popleta koaksijalnog kabla i kućišta kompjutera. Uglavnom očekujte niske vrednosti, ali ponekada tu možete izmeriti i veoma visoke vrednosti napona.


šuko utičnica

Kako rešiti  problem sa ground loop? Moguće je na dva načina. Prvi je da se u šuko utičnici, na koji je spojen kompjuter, otkači uzemljenje. Ovo rešenje će rešiti jedan problem ali stvariti drugi mnogo ozbiljniji te se nikako ne preporučuje. Naime, na ovaj način rizikujete mogućnost električnog udara pri dodiru metalnog kućišta uređaja. U slučaju kvara i proboja napona na kućište kompjutera doći će do izbijanja topljivog osigurača obzirom da će velika struja poteći ka uzemljenju. Ukoliko tog uzemljenja nema struja će ka zemlji poteći kroz Vas kada dodirnete to kućište. Dakle ovo rešenje otpada u praktičnom smislu. Drugo rešenje je galvansko odvajanje kojim se izbegava direktno spajanje između dva različita uzemljenja.


galvanski rastavljač

Na tržištu se mogu pronaći razni uređaji koji rade kao galvanski rastavljači i veoma efikasno rešavaju problem ground loop. Takođe se nazivaju još i galvanski separator, galvanski izolator, galvanski razdvajač i galvanski razdelnik. Zavisno od proizvođača mogu vršiti samo funkciju galvanskog rastavljača ali mogu imati i dvojaku funkciju kao što je antenski razdelnik koji u sebi ima i galvanski rastavljač.


kompjuter

Spajanje galvanskog rastavljača je krajnje jednostavno. Sve što treba uraditi jeste da se dolazni koaksijalni kabl, od kablovske televizije, spoji na ulaz galvanskog razdelnika a sa druge strane, na izlaz da se spoji kabl koji ide u TV. Na kraju nije loše pomenuti da LCD i plazma televizori, za razliku od starih televizora sa katodnom cevi, imaju i uzemljenje. Kako ovo uzemljenje sigurno nije na istom potencijalu kao ono kod kablovskog operatera moguće je pojavljivanje ground loop efekta i preporučuje se postavljanje galvanskog separatora na koaksialni kabl i u ovom slučaju. Naravno, postoji velika verovatnoća da ovakav galvanski separator već postoji u LCD televizoru i onda nećete imati ovih problema. Uglavnom, problem je najčešće vezan za stare televizore sa katodnom cevi.

Related articles