Montaža grejalice za kupatilo

05/01/2020 Procedure 5429 Views

Svako ko se kupao u hladnom kupatilu shvata koliko je grejalica za kupatilo sjajna stvar. U prodavnicama se mogu kupiti grejalice koje su baš namenjene za zagrejavanje kupatila i obično se montiraju iznad vrata.


Potreban alat: Bušilica sa odgovarajućom burgijom za bušenje pločica, šrafciger, klešta, skalpel, libela

Potreban materijal:


grejalica za kupatilo

Izgled grejalice za kupatilo sa zadnje strane. Na slici se vide dve rupe za šrafove kojima se grejalica pričvršćuje za zid (levi i desni prorez), i otvor u sredini koji omogućava pristup klemi na koju se spajaju električni provodnici.


bušenje keramičkih pločica

Grejalicu prislonimo na zid onako kako želimo da stoji, proverimo libelom da li je u vodoravnom položaju, ocrtamo olovkom rupe za šrafove. Potom odložimo grejalicu i bušimo na obeleženim mestima. Pločice se buše burgijom predviđenom za bušenje pločica i to na niskim obrtajima bez vibracije. Ako nemate takav alat moguće je bušiti keramičke pločice i sa običnom burgijom ali morate poštovati neka jednostavna pravila. OPREZ! U zidu mogu biti električni provodnici na veoma maloj dubini, a ako ih oštetite bušilicom možete dovesti u opasnost svoj život! Pre bušenja budite sigurni kuda prolaze električni provodnici, i isključite automatski osigurač ili izvrnite uložak ako se radi o topljivom osiguraču kako bi ste obezbedili da u električnim provodnicima u blizini mesta bušenja nema napona.


šraf i tipl

Tipl i šraf potrebni za pričvršćivanje grejalice za kupatilo na zid.


postavljanje tipla u zid sa keramičkim pločicama

Postavljamo tipl u rupu koju smo izbušili.


ušrafljivanje šrafa u tipl

Pre montaže grejalice za kupatilo zašrafimo šrafove, ali ne do kraja već ostavite oko 3-5mm prostora za postavljanje grejalice.


blankiranje kabla

OPREZ! Pre početka rada budite sigurni da u električnom provodniku na koji ćete povezati grejalicu nema napona! Isključite odgovarajući osigurač i probnom lampom (glinericom) proverite svaki provodnik u kablu! Ako ovu proceduru ne sprovedete pravilno možete dovesti u opasnost svoj život! Nakon toga blankirajte provodnik, odnosno skinite spoljnu izolaciju sa kabla predviđenog za napajanje grejalice za kupatilo


skidanje izolacije sa provodnika

Skinite po 5-8mm izolacije sa svakog provodnika


blankirani provodnici

Pre povezivanja kabl treba da izgleda ovako.


spajanje grejalice za kupatilo na električnu mrežu

Spojite priključke na sedeći način: Na luster klemu spojite plavi i crni provodnik. Zaštitni žuto zeleni provodnik odnosno uzemljenje spojite tamo gde je obeleženo. U ovom slučaju to je priključak na kućištu grejalice za kupatilo. Obično se na provodniku za uzemljenje pravi okce pre povezivanja radi boljeg kontakta


montirana grejalica za kupatilo

Kada ste pravilno povezali provodnike postavite grejalicu za kupatilo na šrafove nosače, i malo ih pritegnite kako bi se grejalica učvrstila. Uključite osigurač i isprobajte da li sve pravilno funkcioniše.

Related articles