Kako lepiti predmete od polipropilena?

07/12/2019 Popravke , Procedure 9177 Views

Puno predmeta koje koristimo u kući napravljeno je od polipropilena i polietilena. Zajednička osobina im je da ih je praktično nemoguće zalepiti.


Potreban alat: Lemilica

Potreban materijal: plastična kesa za zamrzivač


slomljen ćošak plastične kutije

Skoro ni jedan lepak se ne hvata na njih, a opet, sa druge strane često se desi da nam se neki predmet napravljen od polipropilena polomi i potrebno ga je zalepiti. Prvo proverite da li je predmet od polipropilena ili neke druge vrste plastike.


slomljen ćošak kutije od polipropilena

Na slici je prikazana polomljena kutija od propilena. Pukotina je u blizini šarke i u slučaju da se ne zalepi dobro, neće se više moći upotrebljavati za nošenje alata. Probali smo prvo da polomljenu kutiju od polipropilena zalepimo epoxy dvokomponentnim lepkom. Lepak je dobro držao sve dok se nije osušio. Nakon sušenja sam je otpao.


slomljen ćošak kutije od polipropilena

Probali smo i sa silikonom namenjenim za dihtovanje PVC stolarije, ali desilo se isto što i sa epoxy – po sušenju silikon se rukom lako odvajao od površine za koju je trebao da se zalepi.


lemilica i plastična kutija za alat

Posle ovih neuspelih pokušaja probali smo da polomljeno mesto zavarimo lemilicom.


slomljen ćošak kutije od polipropilena

Prvo smo skinuli polomljeni poklopac sa kutije za alat, a nakon toga…


lepljenje poklopca od polipropilena lemilicom

lemilicom zavarili pukotinu. To smo uradili na sledeći način: vrhom lemilice topili smo plastiku oko 2mm u širinu sa jedne i druge strane pukotine, a onda je vrhom lemilice vraćali u pukotinu i na kraju zaravnali odozgo. U dubinu smo išli do polovine debljine materjala koji smo varili (oko 1mm).


lepljenje poklopca od polipropilena lemilicom

Efekat koji je postignut vidi se na slici. S obzirom da je pukotina sa jedne strane bila dobro zalepljena isti postupak smo primenili i sa druge strane.


lepljenje poklopca od polipropilena lemilicom

Na mestima na kojima fale manji delovi, nedostatak materjala možete nadoknaditi topljenjem kese za zamrzivač.


lepljenje poklopca od polipropilena

Završen proces lepljenja – varenja polipropilenskog poklopca.


lepljenje poklopca od polipropilena

Poklopac je vraćen na kutiju, a snaga vara dovoljna je da podnese teret koji će se prenositi u kutiji za alat bez obzira na to što jedan deo poklopca fali. Polipropilen ima veliku žilavost pa je na ovaj način moguće lepiti ga i na mestima na kojima se prilikom upotrebe često savija jer i var zadržava elastičnost.

Related articles