Kako napraviti plakar za kupatilo

03/10/2018 Projekti 5950 Views
Uz ovo uputstvo, po principu “sam svoj majstor”, možete napraviti plakar za kupatilo.

U malim stanovima uvek postoji potreba za dodatnim  plakarima. Uz ovo uputstvo po principu „sam svoj majstor“ možete napraviti plakar za kupatilo i iskoristiti  još poneki kvadrat stana.


Potreban alat: bušilica, šrafciger, burgija, metar, čekić

Potreban materijal: iver vijak, ekseri, iverica, nogice za plakar, šrafovi, L profili, šarke za vrata, ručkice za fioke, klizači za fioke


šematski prikaz plakara za kupatilo

Ovo jednostavno uputstvo daće Vam odgovor na pitanje: „kako napraviti plakar za kupatilo“? Na samom početku treba da donesete nekoliko odluka. Prva odluka koju donosite vezana je za budući izgled plakara. Da li gradite jednodelni ili dvodelni plakar.  Dvodelni plakar omogućava da iskoristite potpuno prostor do plafona.  Jednodelni plakar mora biti nešto niži da bi mogao biti uspravljen (u oba slučaja plakar se sastavlja na podu). Ukoliko se odlučite za drugu varijantu visina plakara se određuje pomoću pitagorine teoreme . Kao X označena je visina plakara koju treba da izračunate. Sa „b“ je označena visina od poda do plafona koju treba da izmerite. I sa „a“ je označena širina plakara koju sami određujete. Kada ovako izračunate visinu plakara smanjite je za za još neki cm, za slučaj da ne raspolažete sa potpuno tačnim merama.


 iverica

Kada donesete bitne odluke na početku i uradite proračun počinjete sa planiranjem. Razmislite kakav  plakar  treba da bude, šta ćete u njega da stavite i na osnovu toga nacrtajte grubu šemu plakara. Ovde treba da rešite da li će Vaš plakar imati fioke, koliko njih, koliko vrata planirate da ima, boja plakara, oblik ručkica i slično. Sada je trenutak i da se odluči o kantovanju iverice. Da li ćete koristiti običnu kant traku (desno) ili ABS (levo). Običnu kant traka je jeftinije rešenje. Sa druge strane ABS traka se postavlja mašinski, skuplja je, ali izgleda i mnogo elegantnije. Kada ste  sve utanačili ostaje da se bacite na proračun dimenzija pojedinih komada plakara kao i projektovanje fioka. Koristan savet je, ne žurite. Najvažnije je da ovo uradite krajnje precizno jer ako pogrešite kasnije ćete imati problema i dodatnih troškova. Obratite pažnju da pri proračunu uzmete u obzir debljinu iverice, razmak kod preklapanja vrata i slično. I kada završite sa ovim poslom, proverite još jednom pre nego što se po Vašim skicama otpočne rezanje univera.


iverica

Kada se završi sečenje u specijalizovanim prodavnicama univera kod kuće ćete imati gomilu iverice koja ima tendenciju da za nekoliko sati postane Vaš novi plakar. Sada se opustite jer najgori deo je prošao. Ako ste sve dobro proračunali, ostaje  samo da sastavite komade ispred Vas.


spajanje iverice

Sastavljanje plakara za kupatilo započnite spajanjem stranica plakara takozvanim iver vijcima, kako bi dobili okvir. Naravno, za sastavljanje plakara primenjiva je i tehnika spajanja iverice drvenim tiplovima uz pomoć lepka za drvo ali ova tehnika je mnogo sporija i ne dozvoljava naknadno rastavljanje plakara zbog selidbe, npr.


spajanje iverice

Ovde, kao i u daljem radu na sklapanju plakara, vodite računa da sve stranice budu spojene pod pravim uglom i njihove ivice poravnate.


okvir plakara za kupatilo

Kada ste napravili okvir plakara i ugradili poprečne police ostaje  da prikucate leđa plakara.Ona se obično izrađuju od lesonita. Pre nego što to uradite morate obavezno, metrom proveriti da li su dužine dijagonala plakara iste, kao na slici. Najčešće, sa ispunjenjem pomenutog uslova nećete imati problema ukoliko ste sve stranice učvrstili pod pravim uglom. Ako nije tako „nategnite“ malo stranice da bi imali jednake dužine dijagonala. Obratite pažnju na dijagonale, njih ćete se setiti na kraju posla kada budete postavljali vrata. Ukoliko su dijagonale iste nećete imati nikakvih problema oko vrata.


postavljanje lesonita na zadnju stranu plakara za kupatilo

Kada ste i ovaj uslov ispunili prelazite na kucanje lesonita. To ćete uraditi  malim ekserima sa širokom glavom, malim šrafovima ili ako imate alat kao na slici, i spajalicama.


merenje lesonita

Kada pričvrstite lesonit po ivicama odmerite gde vam se ispod lesonita nalaze poprečne police…


pričvršćivanje lesonita na plakar

Pa lesonit pričvrstite i na njih. Ovako pričvršćen lesonit  plakaru daje čvrstoću i stabilnost. Eksere nemorate postavljati suviše gusto. Dovoljan razmak između njih može biti oko 10 cm.


montaža nogica na plakar za kupatilo

Kada ste i taj posao  završili,  red je da montirate j nožice pre podizanja  plakara. Ako plakar postavljate u kupatilo,  nožice su obavezne. Univer je najvećim delom napravljen od drveta. Upijanjem vode, drvo se širi, iverica bubri i to je kraj vašeg plakara za kupatilo. Zbog toga on mora biti podignut od poda.


nogica za plakar

Pored navedenog noge imaju još jednu korisnu osobinu. Na tržištu je dostupan veliki broj različitih modela, boja i oblika nožica za plakar i sve one mogu da se podešavaju po visini. Ta korisna osobina nožica omogućava da odvrtanjem i zavrtanjem pojedinih nožica dovedete plakar u horizontalu (ne zaboravite da je pod kupatila uvek u padu).


plakar za kupatilo

Kada uspravite plakar i pomoću libele dovedete ga u horizontalu (pomoću nožica) nije loše plakar učvrstiti za zid. Ukoliko je dubina mala (kao na slici 30 cm) onda je ova radnja obavezna. Jer mala dubina ili širina i velika visina plakar čini vrlo nestabilnim.  Za ovu priliku su poslužili metalni delovi za kačenje kuhinjskih elemenata ali posao mogu da završe i  najobičniji „L“ profili (kao na slici). I u jednoj i u drugoj varijanti plakar za zid ćete učvrstiti postavljanjem tipla u zid.


pravljenje fioka za plakar

Same fioke spajajte običnim šrafovima za drvo. To je sasvim dovoljno obzirom da one ne trpe velika naprezanja. Naravno, kao što je rečeno, i ovde vodite računa da elemente spajate pod pravim uglom.


fioke na plakaru za kupatilo

Kada sastavite fioke potrebno je ugraditi klizače i frontove i taj posao je gotov


rupa za šarku na vrataima

Na vratima morate da ugradite šarke. Rupa za njih je prečnika 35 mm. Obično prodavnice gde kupujete ivericu nude uslugu bušenja rupa za šarke. Za slučaj da oni to ne urade ili želite iz nekog razloga da to sami uradite, nabavite posebnu froster burgiju za bušenje širokih rupa. Rupa se buši tako da ivice budu na rastojanju  10cm od jedne ivice i 5mm od druge ivice univera.


postavljanje šarke na vrata

Potom ćete postaviti šarku u rupu tako da ona zauzima pravi ugao u odnosu na ivicu vrata


pričvršćivanje šarke na vrata šrafovima

I pričvrstiti je šrafovima dužine 1.5 cm (univer je debljine 18 mm, obratite pažnju da ga šraf ne probije)


podešavanje šarki na vratima

Kako se postavljaju vrata. Samo ih prislonite uz okvir plakara, podesite rastojanje između donjeg ili gornjeg fronta (4-5 mm) i ušrafite šarke. Primetićete da su rupe na šarkama ovalnog oblika. Šraf ušrafljujte u sredinu te rupe. Ovakav postupak  omogućava kasnije da vrata malo podignete ili spustite kako bi bila ravna sa susednim. Ovde vidite da ste razmak između vrata morali predvideti u samom proračunu. On mora postojati zbog podešavanja šarki. Time ćete, bez obzira na nesavršenosti konstrukcije plakara za kupatilo, postići da sva vrata stoje potpuno pravilno i da se lagano otvaraju i zatvaraju.


plakar za kupatilo

Podešavanje šarki na vratima označava kraj posla. Sada ostaje da sednete i da se divite delu ruku svojih.


vrata na plakaru za kupatilo

Konstrukcija plakara je ograničena samo Vašom maštom. U zavisnosti od Vaših potreba moguće je dodati i neke detalje koje ste sami smislili ili se držati klasike. U našem slučaju postojala je potreba da se napravi deo za prljav veš. Jedna od „fioka“ je ustvari uska vrata za ubacivanje prljavog veša.


L profil na plakaru za kupatilo

Postoji jako mnogo načina za rešavanje problema šarki (klavir šarke, razni klizači, okovi za  pomeranje vrata gore-dole ili u stranu…) Mi smo se odlučili da iskoristimo ono što je bilo dostupno. Na dva „L“ profila montirane su obične šarke. Sistem se pokazao vrlo praktičan. I to je odgovor na pitanje kako napraviti plakar za kupatilo.

Related articles