Kako očistiti klima uređaj u automobilu?

07/12/2019 Procedure 6063 Views

Proleće je pravo vreme za čišćenje klima uređaja u automobilu. U koliko ovo uradite kako treba, tokom leta možete uživati u blagodetima ovog uređaja bez straha od bakterija koje se, u koliko se klima ne održava, razvijaju na isparivaču i izduvavaju u unutrašnjost kabine vozila kroz ventilacione kanale i otvore.


Potreban alat:

Potreban materijal: pena za čišćenje klima uređaja


sprej za čišćenje klima u automobilu

Najefikasniji način čišćenja isparivača je da se do njega dođe i očisti sredstvom za dezinfekciju. Međutim ovaj način nije realno ostvariti jer je za to najčešće potrebno ukloniti celu kontrolnu tablu i desetine, a u nekim automobilima i stotine delova dok se ne dođe do isparivača. Najčešće to zahteva i dopunu freona za šta većina “uradi sam” majstora nema potrebne uređaje. Drugi način je pomoću pene za čišćenje isparivača i ventilacionih kanala i treći je pomoću sprejeva za ovu namenu. U ovoj foto priči biće opisan postupak čišćenja pomoću pene (na fotografiji).


ventilacioni otvori u automobilu

Pre početka čišćenja locirajte sve ventilacione otvore. Najčešće su to: prednji,


ventilacioni otvor u automobilu

gornji,


ventilacioni otvor u automobilu

levi i


ventilacioni otvor u automobilu

desni. Pored ovih automobil može imati i druge ventilacione otvore (donje, ventilacione otvore za zadnja sedišta…)


montiranje cevčice na sprej za dezinfekciju klima uređaja u automobilu

Prvo montirajte cevčicu za apliciranje pene.


čišćenje klima uređaja u automobilu

Cevčicu postavite u ventilacioni otvor najbliži izparivaču… 


čišćenje klima uređaja u automobilu

…i uvucite je što dublje možete kako bi se pena aplicirala najbliže isparivaču i kako bi što više pene stiglo do isparivača i izvršilo njegovu dezinfekciju. Nakon postavljanja cevčice napunite ventilacione kanale penom za dezinfekciju.


ventilacioni otvor u automobilu

Kada se kanali napune pena će doći i do ventilacionog otvora. Nakon toga klima uređaj i ventilator se ne sme uključivati i potrebno je da sačekate dok pena ne nestane. Najčešće je to oko pola sata ali je svakako potrebno u svemu se pridržavati uputstva proizvođača koje je na pakovanju kako bi se pena pravilno aplicirala i kako bi efekat dezinfekcije i čišćenja bio maksimalan. Nakon protoka potrebnog vremena sistem je dezinfikovan. Proverite na pakovanju pene da li je potrebno još nešto uraditi pre korišćenja klima uređaja (provetravanje kabine…) i kada ste sigurni da ste sve uradili po uputstvu, možete koristiti klima uređaj.

Related articles