Kako podeliti krug na 7, 14, 28… jednakih delova

13/01/2019 Edukacija , Procedure 5650 Views
Ako ste mislili da je podela kruga na sedam jednakih delova teška, prevarili ste se. Pogledajte kako to da uradite sa šestarom i lenjirom.

Ako ste mislili da je podela kruga na sedam jednakih delova teška, prevarili ste se. Pogledajte kako to da uradite sa šestarom i lenjirom.


Potreban alat: šestar, lenjir

Potreban materijal:


Podelu kruga na sedam jedankih delova započinjemo tako što ćemo povući liniju od centra kruga do bilo koje tačke na kružnici.

Podelu kruga na sedam jedankih delova započinjemo tako što ćemo povući liniju od centra kruga do bilo koje tačke na kružnici.


Podela kruga na 7 jednakih delova

Zabodemo šestar u tačku na kružnici koja je spojena sa centrom i sa otvorom šestara koji odgovara poluprečniku kruga presečemo kružnicu na dva mesta. Levo i desno od odabrane tačke, kao na slici.


Podela kruga na 7 jednakih delova

Sada konstruišemo liniju tako da prolazi kroz dve tačke koje smo prethodno, šestarom, obeležili na kružnici


Podela kruga na 7 jednakih delova

Na ovaj način smo dobili dužinu koja deli krug na sedam jednakih delova. U otvor šestara uzmite rastojanje od tačke na kružnici koja je obeležena slovom A i tačke u kojoj se seku dve linije obeleženoj slovom C.


Podela kruga na 7 jednakih delova

Zabodite šestar u tačku B i nanesite ovo rastojanje na kružnicu. Zabodite sada šestar u novoobeleženu tačku pa ponovo nanesite rastojanje na kružnicu i sve tako do kraja.


Podela kruga na 7 jednakih delova

Sve što ostaje da linijama spojite ove tačke sa centrom kruga i dobili ste krug koji je podeljen na sedam jednakih delova


konstrukcija pravilnog petougaonika

Ovo je jednostavan način na koji možete konstruisati pravilan sedmougaonik tako što ćete spojiti sve susedne tačke.


podela kruga na 14 jednakih delova

Da bi dobili krug koji je podeljen na 14 jednakih delova potrebno je samo svaki od ovih segmenata podeliti na pola. To ćeom uraditi tako što ćemo u otvor šestara uzeti rastojanje između dve tačke na kružnici i smanjiti ga za proizvoljnu veličinu ali tako da bude veća od polovine rastojanja između dve tačke.


podela kruga na 14 jednakih delova

Zadržavajući vrh šestara u istoj tački i sa odabranim otvorom šestara nacitajne krivu liniju izvan kruga.


podela kruga na 14 jednakih delova

Sada vrh šestara prebacite u susednu tačku i sa istim otvorom šestara nacrtajte krivu liniju tako da se ona seče sa pretnodno ucrtanom.


podela kruga na 14 jednakih delova

Spojite tačku gde se ukrštavaju krive linije sa centrom kruga i time ste podelili segment na dva jednaka dela.


podela kruga na 14 jednakih delova

Uradite to isto sa svim segmentima kruga i dobićete 14 jednakih delova kruga. Ovim deljenjem segmenata možete da podelite krug dalje na 28 delova, 56 i tako dalje nastavljajući ovaj niz.


konstrukcija pravilnog četrnaestougaonika

Pored toga, ako spojite sve susedne tačke na kružnici dobićete pravilan četrnaestougaonik

Related articles