Kako podeliti ploču na više delova bez računanja?

25/10/2019 Improvizacije , Procedure , Saveti 2874 Views

Ono što uradi sam majstori najčešće rade je da kupljen material, pre početka izrade glavnog projekta, iseku na potrebnu dužinu. Najčešće su to ploče ili daske od kojih je potrebno napraviti više delova identične dužine: police, pregrade, delovi za postolje i slično. Nekada su dimenzije koje su nam potrebne okrugli brojevi i onda računanje odnosno deljenje ukupne dužine na više delova ide lako ali kada to nisu, potrebno je utrošiti više vremena na precizno izračunavanje. S druge strane kada je količnik deljenja broj koji pored milimetara sadrži i delove milimetra npr: 28,36mm postavlja se pitanje kako koristeći metar obeležiti dovoljno precizno, tako da svi delovi budu isti. 


Potreban alat: metar, olovka

Potreban materijal:


drvena ploča

Na slici je prikazana drvena ploča koju je potrebno podeliti na 4 jednaka dela prikazana nacrtanim linijama.


merenje širine drvene ploče

Do sada ste to radili ovako: izmeri se širina…


metar na drvenoj tabli

koja u ovom slučaju iznosi 38,3mm. Sada računanje ide ovako: 38,3 : 4 = 9,575mm. Ovo je praktično nemoguće klasičnim metrom preneti na podlogu pa zato primenite sledeći način kako bi izvršili precizno obeležavanje:


metar postavljen ukoso preko drvene table

Metar postavite ukoso…


metar postavljen preko drvene table

…tako da broj deljiv sa brojem delova na koji treba da podelite ploču (u našem slučaju 4) bude na kraju ploče (u našem slučaju 40).


obeležavanje tačaka na drvenoj tabli

Sada je obeležavanje jednostavno – na svaki okrugao broj (10, 20, …) obeležite mesto kroz koje ćete povući liniju.


Povlačenje linije na drvenoj tabli

Uz pomoć druge ploče sa pravim uglom, trougla ili ugaonika, kroz obeležena mesta povucite linije normalne na donju ivicu ploče.


drvena tabla podeljena na četiri dela

I tako ste na lak način, bez računanja podelili ploču širine 28,3mm na četiri dela od kojih je svaki širine 9,575mm

Related articles