Kako podesiti kočnice na biciklu?

13/12/2019 Popravke , Procedure 10141 Views

Bicikl posle dužeg stajanja ili posle većeg broja pređenih kilometara treba prekontrolisati i po potrebi zameniti ili podesiti određene vitalne delove kako bi prilikom vožnje bili bezbedni. Jedan od najvažnijih sklopova, presudno važan za bezbednost su kočnice.


Potreban alat: Šrafciger, imbus ključ, klješta

Potreban materijal:


bicikl

Pre svake vožnje treba proveriti da li kočnice funkcionišu. U koliko kočnice preslabo ili prejako koče odnosno u koliko paknovi dodiruju felne i onda kada nismo pritisnuli ručicu kočnice – potrebno je kočnice podesiti. Svaki bicikl-servis će vam podesiti kočnice za nekoliko minuta i za malu svotu novca, ali u slučajevima kada bicikl servis nije u blizini treba znati ponešto i sam uraditi kako bi se bezbedno dovezli do odredišta.


šrafciger i imbus ključeve

Alat potreban za podešavanje kočnica se može naći u svakoj garaži – komplet imbus ključeva i jedan krstasti šrafciger.


prednja kočnica na biciklu

Izgled kočnica na prednjem točku. Kočnice funkcionišu na taj način što kada pritisnemo ručicu kočnice koja je montirana na volanu, sajla prenosi našu komandu do kočionih poluga koje se približavaju jedna drugoj i pri tom priljubljuju paknove uz felnu. Što jače pritisnemo kočnicu paknovi jače prijanjaju na felnu i sila kočenja je veća. 


podešavanje kočnice na biciklu

Prvo šta treba proveriti i podesiti na kočnicama je položaj paknova. Proverite da li paknovi (i sa jedne i sa druge strane točka) naležu celom svojom površinom na felnu. Paknovi treba da naležu isključivo na metalni zid felne i nikako ne treba da dodiruju gumu. U koliko paknovi dodiruju gumu može se desiti da je istanje i probuše. Ako je potrebni paknove podesiti odvrnite imbus ključem šraf koji ih drži i pomeranjem gore, dole ili rotacijom, dovedite paknove u pravilan položaj. Nakon toga, pritegnite šraf kako bi paknovi ostali u željenom položaju.


podešavanje kočnice na biciklu

Kada je ručica kočnice otpuštena, paknovi treba da budu udaljeni od felne oko 1 do 2 mm. Ako bi paknovi bili na većem rastojanju od felne točka, kočnica bi znatno sporije reagovala, a ako su paknovi na manjem rastojanju od predviđenog može se desiti da prilikom vožnje dodiruju felnu i otežavaju vožnju, a samim tim se i troše. Da bi paknove doveli na željeno rastojanje od felne treba da otpustimo imbus ključem šraf koji drži sajlu kočnice, zatim sajlu zategnemo ili otpustimo (rukom ili klještima) i kada su paknovi u željenom položaju ponovo zategnemo šraf koji drži sajlu.


podešavanje kočnice na biciklu

Može se desiti da paknovi nisu simetrično (podjednako) udaljeni od felne i da sa jedne strane dodiruju felnu i kada je kočnica otpuštena dok sa druge strane točka postoji preveliko odstojanje. Simetrično rastojanje paknova od točka sa leve i desne strane regulišemo šrafovima sa krstastom glavom. Šrafcigerom pritežite odnosno otpuštajte ove šrafove dok ne postignete simetrično rastojanje paknova sa obe strane točka.


podešavanje kočnice na biciklu

U koliko vam je ručica kočnice predaleko pa je ne možete dohvatiti prstima ili preblizu pa ima mali hod, otpuštanjem i zatezanjem šrafa prikazanog na slici dovodite ručicu u željeni položaj. Kada ste sve podesili kako treba isprobajte kočnice i tek nakon što ste se uverili da je sve kako treba možete koristiti bicikl i to do prvog bicikl servisa gde će vam profesionalac prekontrolisati i po potrebi dodatno podesiti kočnice.

Related articles