Kako podesiti prednji menač na biciklu?

13/12/2019 Procedure 7636 Views

U jednom od prethodnih postova smo Vam pokazali kako da podesite kočnice na vašem biciklu. Pored podešavanja kočnica i prednji i zadnji menjač su sklopovi bez kojih se praktično ne može voziti ako nisu podešeni kako treba pa smo se zbog toga odlučili da vam pokažemo osnove podešavanja menjača. Pokazaćemo vam kako se podešava prednji menjač. Alat potreban za podešavanje menjača ima gotovo svako -jedan krstasti šrafciger i odgovarajući viljuškasti ključ.


Potreban alat: Šrafciger, viljuškasti ključ

Potreban materijal:


mehanizam prednjeg menjača na biciklu

Mehanizam prednjeg menjača nalazi se kod pedala. Sastoji se od tri zupčanika različite veličine i mehanizma koji lanac prebacuje sa jednog zupčanika na drugi u toku vožnje bicikla.


mehanizam prebacivanja lanca sa jednog na drugi zupčanik na biciklu

Zupčanici su fiksni i na njima nema nikakvih podešavanja. Ono što treba podesiti, u koliko menjač ne radi pravilno, je mehanbizam za prebacivanje lanca sa jednog zupčanika na drugi. Ovaj mehanizam se sastoji od vođice lanca koja se na našu komandu pomera levo ili desno povlačeći sa sobom lanac i smeštajući ga na odgovarajući zupčanik na taj način nam omogućavajući da lakše savladavamo uspon odnosno da vozimo brže na ravnom ili nizbrdici.


Komandu prednjem menjaču zadajemo tako što okrećemo ručicu (obeleženo strelicom) dok lanac ne dospe na zupčanik na koji želimo da ga postavimo. Kod bicikala koji imaju i prednji i zadnji menjač komandna ručica za prednji menjač nalazi se na levoj strani.

Komandu prednjem menjaču zadajemo tako što okrećemo ručicu (obeleženo strelicom) dok lanac ne dospe na zupčanik na koji želimo da ga postavimo. Kod bicikala koji imaju i prednji i zadnji menjač komandna ručica za prednji menjač nalazi se na levoj strani.


podešavanje prednjeg menjača na biciklu

Prednji menjač se podešava tako što lanac dovedemo na najmanji zupčanik, a nakon toga pritežemo odnosno odpuštamo šraf prikazan na crtežu dok rastojanje obeleženo strelicama (izmedju lanca i vođice) ne bude oko 1mm


podešavanje prednjeg menjača na biciklu

Sada pomoću komandne ručice prebacimo lanac na najveći zupčanik, a nakon toga pritežemo odnosno odpuštamo šraf prikazan na crtežu dok rastojanje obeleženo strelicama (izmedju lanca i vođice) ne bude oko 1mm.


podešavanje prednjeg menjača na biciklu

Na taj način smo odredili krajnje položaje do kojih će mehanizam pomerati lanac. Ovim smo se osigurali da nam lanac neće spadati sa zupčanika tokom promene brzina. U koliko je potrebno sajlu menjača možemo dotegnuti ili otpustiti koristeći viljuškasti ključ.


podešavanje prednjeg menjača na biciklu

Visina prednjeg menjača je najčešće dobro određena prilikom montaže menjača na bicikl i uglavnom je nije potrebno menjati ni podešavati. Za slučaj da je potrebno promeniti visinu menjača i to se može učiniti odpuštanjem šrafa šelne menjača i pomeranjem celog mehanizma gore odnosno dole po potrebi. Ovim je završeno podešavanje prednjeg menjača. Kada ste to završili, pogledajte i foto priču kako da podesite zadnji menjač na biciklu.

Related articles