Kako podesiti zadnji menjač na biciklu?

14/12/2019 Procedure 19023 Views

Bicikl koji ima mogućnost promene brzine će dobro raditi samo ako su mu dobro podešeni menjači brzina. Pogdedajte kako se podešava zadnji menjač brzina na biciklu.


Potreban alat: Šrafciger, imbus ključ, klješta

Potreban materijal:


mehanizam zadnjeg menjača na biciklu

Mehanizam zadnjeg menjača nalazi se na osovini zadnjeg točka. Sastoji se od najčešće 6 zupčanika različite veličine i mehanizma koji lanac prebacuje sa jednog zupčanika na drugi u toku vožnje bicikla.


ručica menjača na biciklu

Komandu zadnjem menjaču zadajemo tako što okrećemo ručicu (obeleženo strelicom) dok lanac ne dospe na zupčanik na koji želimo da ga postavimo. Komandna ručica za zadnji menjač nalazi se na desnoj strani. Komanda se do mehanizma menjača prenosi putem sajle.


mehanizam zadnjeg menjača na biciklu

Zupčanici su fiksni i na njima nema nikakvih podešavanja. Ono što treba podesiti, u koliko menjač ne radi pravilno, je mehanbizam za prebacivanje lanca sa jednog zupčanika na drugi. Ovaj mehanizam se sastoji od vođice lanca koja se na našu komandu pomera levo ili desno povlačeći sa sobom lanac i smeštajući ga na odgovarajući zupčanik i na taj način nam omogućavajući da lakše savladavamo uspon odnosno da vozimo brže na ravnom ili nizbrdici.


podešavanje zadnjeg menjača na biciklu

Prvo je portrebno podesiti krajnje položaje u kojima se menjač može naći kako lanac ne bi spadao sa menjača u toku menjanja brzina. Prebacite menjač u 6. brzinu…


podešavanje zadnjeg menjača na biciklu

…odnosno prebacite lanac na najmanji zupčanik. Odgovarajućim zavrtnjem koji se nalazi na menjaču podesite položaj menjača tako da dok okrećete pedale lanac ne spada sa najmanjeg zupčanika odnosno da pri okretanju pedala lanac ne stvara neprijatne zvukove…krčanje, udaranje i sl.


prebacivač brzina na biciklu

Kada ste završili sa podešavanjem krajnjeg položaja na najmanjem zupčaniku uradite to i na najvećem. Prebacite menjač u 1. brzinu…


podešavanje zadnjeg menjača na biciklu

…odnosno prebacite lanac na najveći zupčanik i po potrebi, a putem odgovarajućeg šrafa (kao što je prikazano na slici) podesite krajnji položaj mehanizma tako da pri okretanju pedala lanac ne spada i ne proizvodi buku.


podešavanje zadnjeg menjača na biciklu

Kada ste podesili krajnje položaje, po potrebi podesite zategnutost sajle tako što ćete maticu na kojoj je pričvršćena sajla blago otpustiti, zategnuti ili otpustiti sajlu i ponovo pritegnuti maticu.


prebacivač brzina na biciklu

Sada proverite da li menjač radi pravilno. Okrećite pedale i prebacujte ručicom stepene prenosa od najvišeg do najnbižeg i obrnuto, nekoliko puta. U koliko se lanac prebacuje za po jedan zupčanik svaki put kada promenite brzinu menjač je dobro podešen. U slučaju da se menjač ne može prebaciti u neku brzinu, odnosno ako lanac ili ostaje na zupčaniku na kome se nalazi ili odjednom preskoči jedan ili više zupčanika potrebno je fino podešavanje zadnjeg menjača. Ovo podešavanje vrši se pomoću šupljeg zavrtnja kroz koji prolazi sajla menjača. Zavrtanj treba pritezati odnosno otpuštati (rukom) dok se ne dobije ispravan rad menjača.

Related articles