Kako popraviti interfon?

13/02/2019 Popravke 8265 Views
Interfon u stanu je veoma korisna sprava kojom na daljinu otvaramo ulazna vrata. Koliko je korisna primećujemo tek kada se pokvari. Pogledajte kako da popravite jedan od kvarova na interfonu.

Interfon. Sprava koja nam svakodnevno pomaže, a mi je gotovo i ne primećujemo, sve dok ne prestane da radi.


Potreban alat: šrafciger, lemilica

Potreban materijal: kalaj


interfon

Tek tada uviđamo koliko nebrojeno puta moramo da siđemo niz stepenice i otvorimo vrata umesto da smo to uradili na dugme.


slušalica interfona

Na interfonu se može javiti više tipova kvarova ali onaj koji sada obrađujemo je kvar kada sagovornika uopšte ne možemo da čujemo.


isključivanje slušalice interfona

U tom slučaju potrebno je da slušalicu otkačimo od ostalog kola kako bi je pregledali i ustanovili kvar. Slušalica je spojena sa kablom pomoću posebnog konektora kojeg smo već pominjali u foto priči krimpovanje.


rastavljanje slušalice interfona

Otvaranje slušalice vrši se na sledeći način:prvo se uklone svi šrafovi, a nakon toga se karticom, kao što je prikazano na slici lagano vuče izmedju dva poklopca kako bi se razdvojili. Isto je moguće uraditi i nekim metalnim predmetom, npr šrafcigerom, ali će se tada oštetiti plastika i ostaće vidljivi tragovi otvaranja.


zvučnik slušalice interfona

Kada je interfon otvoren možemo da pristupimo traženju kvara. U slučaju nepostojanja zvuka u slušalici, neispravan može biti ili zvučnik ili provodnici koje do njega dolaze. U našem slučaju na slici vidi se da jedna žica nije spojena sa kontaktom na zvučniku.


lemljenje priključka na zvučniku slušalice interfona

Za početak ćemo sa nje skinuti izolaciju, a zatim je zalemiti na mesto sa koga se otkinula.


sastavljanje slušalice interfona

Nakon izvršene popravke zašrafimo gornji i donji deo kućišta slušalice. Ostaje nam još da proverimo da li interfon radi. Ako sve radi kako treba popravka je završena.

Related articles