Kako postaviti policu a da se ne klacka na nosačima?

15/12/2019 Procedure 4616 Views

Napravili ste svoj novi plakar, kuhinjski element ili vitrinu i još samo da postavite police unutra i sve je gotovo. Ako ste nekada do sada pokušali da postavite 4 nosača police u istom nivou, a da ste za to koristili samo metar i olovku videli ste da je to praktično nemoguće.


Potreban alat: Metar, olovka, bušilica, burgija

Potreban materijal: metalni ili plastični nosači polica


polica

Uvek je jedan od nosača ispod nivoa ostalih i polica se “klacka”. U ovoj foto-priči pogledajte kako da postavite policu, a da se ona ne “klacka” na nosačima.


metalni nosači police

Na slici je prikazan izgled metalnih nosača polica. Nosači mogu biti i drugih oblika i od drugih materjala.


burgija

Na osnovu debljine dela nosača koji treba da se postavi u rupu odredite debljinu burgije kojom ćete bušiti.


bušenje univera

Odaberite od ostataka univera jedan komad oblika kao na slici – to će biti pomoćna ploča. Utvrdite rastojanja donjih ivica svih polica od dna elementa u koji planirate da ih postavite. Odmerite i obeležite ova rastojanja(nivoe) na pomoćnoj ploči. Bušilicom izbušite po jednu rupu (prečnika istog kao što će biti prečnik rupe za nosač police) na svakom obeleženom nivou. Na ovaj način dobijen je šablon koji omogućava da se rupe za nosače probuše u istom nivou za svaku policu.


izbušene rupe u nosaču police

Izgled gotovog šablona koja omogućava da se izbuše rupe za postavljanje nosača za dve police.


unutrašnja strana plakara

Postavite pripremljeni šablon uz jednu unutrašnju stranicu plakara…


šablon za bušenje rupa

…rukom čvrsto pritisnite šablon uz stranicu…


bušenje rupa za policu

…i bušite. Bušenje se obavlja kroz rupue na šablonu. Vodite računa da ne probušite preduboku rupu jer se može desiti da skroz probijete stranicu plakara. Najčešće je za nosače polica dovoljna dubina rupe od 5 do 7 milimetara.


izbušene rupe za policu

Za svaku policu potrebno je izbušiti 4 rupe, dve na levoj, a dve na desnoj strani elementa u koji se polica ugrađuje. Ovo se vrši na taj način što se šablon premešta sa mesta na mesto na kojima hoćemo da nam budu nosači police. Znači šablon omogućava da sve 4 rupe za nosače jedne polica budu na istom nivou odnosno na istoj visini.


postavljeni nosači za policu

Nakon što ste probušili rupe u njih postavite nosače polica.


postavljena polica

Postavite policu na nosače.


police u plakaru

Izgled gotovog elementa sa postavljenim policama.

Related articles